Růst cen tvrdé pšenice může na podzim zdražit italské těstoviny

V roce 2021 vzrostla cena tvrdé pšenice o 60 procent. Cena má i nadále růst na podzim a do prosince by mohla vzrůst až na 600 EUR za tunu.

Světová spotřeba těstovin již tři roky převyšuje produkci, a to jak z důvodu zvýšení samotné spotřeby, tak kvůli nedostatečné reakci výroby. Do tohoto scénáře propukly dva výjimečné klimatické jevy. Sucho v Kanadě a záplavy v Evropě, zejména ve Francii během května a také během sklizně.

Prozatím se cena tvrdé pšenice vyšplhala na 500 EUR za tunu (nárůst o 60 %). Podle některých odborníků by cena do prosince mohla vzrůst až na 600 EUR za tunu.

Itálie svou produkcí pokrývá 70 % domácí spotřeby, na zbývajících 30 % je však závislá na zahraničních dodavatelích.

Na trhu panuje velká nejistota a výrobci těstovin zatím nedokáží odhadnout, jaká se bude situace vyvíjet a o kolik by se měly těstoviny zdražit. Výrobci se budou snažit mírnit výkyvy cen. Jaká však bude situace v roce 2022 je prozatím jeden velký otazník.

Zdroj: Corriere della
Sera

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí