Rýžové mlýny v Nigérii žádají o podporu

Nigérie bude vypisovat tender na nákup technologie k sušení rýže.

Ryžové mlýny ve státě Gombe požadují po vládě nákup nového vybavení k sušení a mletí rýže. Současná zastaralá technologie neumožňuje dostatečnou produkci. Země zavedla režim uzavřených hranic se svými sousedy, aby nedocházelo k importu či pašování rýže a rýžových produktů z okolních zemí a tím se zvýšila místní produkce. Nová technologie, dle požadavků mlýnů, by měla být dodána ze zahraničí ihned poté, co bude znám vítěž veřejné soutěže.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu.

Pravidelné novinky e-mailem