S poklesem množství importovaného medu roste v Japonsku i jeho cena

Celých 90 % veškerého přírodního medu prodávaného v Japonsku je importováno. Globálním nedostatkem způsobené zdražování se nevyhnulo ani jemu.

Jeden kilogram medu se v období mezi lednem až květnem 2022 v průměru prodával za 433 jenů (přibližně 77 korun), což je o 10 % dráž než v loňském roce a o 20 % více než v roce 2019.

Ilustrační fotografie

Ve sledovaném období dále poklesl objem importovaného medu meziročně o 7,6 %, kdy již od loňského roku trvající globální nedostatek této potraviny ještě prohloubila válka na Ukrajině.

Ukrajinský med získával díky své cenové dostupnosti v posledních letech v Japonsku na popularitě a mezi lety 2020 až 2021 vzrostl jeho importovaný objem 3,5x na 945 tun. Nicméně konflikt výrazně rozkolísal jeho dodávky.

Globální oteplování a s ním spojené výkyvy v počasí pak neslibují lepší budoucnost, a lze tak očekávat, že med, nejen v Japonsku, bude nadále dražší a hůře dostupný.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Vedle Číny, Kanady a Argentiny je med do Japonska dovážen tradičně i ze zemí jihovýchodní Evropy, jako jsou Maďarsko, Rumunsko či výše zmíněná Ukrajina. Povědomí o českém medu je bohužel v zemi velmi nízké, a byť jej společně s medovinou lze nalézt v turistických průvodcích jako doporučení na vhodný dárek z cesty do Česka, podle dat z roku 2019 se do Japonska nedovážel. S ohledem na vyšší cenu českého medu ve srovnání se zahraniční konkurencí pak šance na jeho prosazení se na trhu není příliš vysoká.

Případnou příležitost pro české exportéry však s sebou nese jiný produkt blízký medu, a to medovina. Na trhu se sice objevuje jak od lokálních menších včelařů, tak i od zahraničních dodavatelů, svou cenou se však příliš neliší od finální ceny medoviny dostupné v Česku.

Se správným marketingem (tradice, kvalitní přírodní suroviny, vánoční trhy) a schopným obchodním partnerem tak proto neexistuje důvod, proč by nemohla česká medovina na japonském trhu uspět. Pro její prezentaci se přímo nabízí každoročně pořádaný veletrh FOODEX nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Tokiu může pomoci s nalezením vhodného partnera v rámci individuálních služeb.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.
Zdroj: Nikkei

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí