S recykláty pronikla společnost Praktik System do mnoha evropských zemí, nově také do Turecka

Společnost Praktik System se inspirovala počátkem devadesátých let v západních zemích. V současnosti patří v rámci Evropy k předním zpracovatelům elektroodpadu a plastů. Vliv na trh s recykláty má nejen konkurence, ale také hospodářská situace v Číně nebo vývoj cen ropy.

Svoje několikaleté zkušenosti s působením v Německu zužitkoval Petr Linhart v roce 1994, když v Liberci založil společnost Praktik System. „Viděl příležitost v recyklačním oboru, a jelikož technologické zpracování elektrospotřebičů, a například konkrétně lednic, tu prakticky neexistovalo, rozhodl se v tomto oboru investovat. Díky svému know-how vystavěl zpracovatelský závod, který již 23 let úspěšně rozvíjí,“ popisuje vznik společnosti Alice Melicherčíková, obchodní manažerka Praktik System.

V současnosti se společnost v počtu zpracovaných tun i projektů řadí k evropské špičce v tomto oboru. Jak podnik získával zkušenosti, přecházel postupně od sběru ke zpracování recyklovaného materiálu.

Od roku 2011 se firma Praktik System zaměřuje na dopracování plastů ze spotřebičů do formy drtě. Ta je díky své kvalitě vhodná k výrobě nových produktů. „Náš recyklát může nahradit původní surovinu, výrobce tak sníží své náklady na nákup primárního materiálu a v neposlední řadě přispívá k ochraně životního prostředí,“ popisuje manažerka. „Recyklát nahrazuje primární materiál, je vhodný jak pro vstřikování, tak pro vytlačování a je možné ho použít do výroby přímo v podobě drti bez následné úpravy do podoby regranulátu,“ dodává.

Přes Holandsko do celé Evropy

„Pro představu uvedeme jeden příklad: plast z recyklované lednice u nás ve Stráži pod Ralskem je v Holandsku využit k výrobě desek pro následné vytlačování různých produktů a je distribuován prostřednictvím obchodních sítí pro dům a zahradu po celé Evropě. Takovýchto příkladů z naší praxe bychom mohli uvést hodně a stále nám to dělá radost,“ pokračuje Alice Melicherčíková .

Současně se spuštěním technologie na dočišťování plastů začal jejich vývoz do Německa a dalších sousedních zemí. „Zákazníci, kteří náš materiál využívali od počátku, jsou našimi odběrateli dodnes. To svědčí o stabilní kvalitě a spolupráci,“ pochvaluje si Alice Melicherčíková a pokračuje: „Ať už jde o jakýkoliv trh, musíme se stále zaměřovat na kvalitu, přísné kontroly na vstupu i výstupu udržují náš materiál ve stejné kvalitě.“

V průběhu let společnost Praktik System navyšovala objem výroby plastových drtí až na několikanásobek a kompletně tak vyplnila kapacity svých odběratelů v okolních zemích. Proto vyvstala nutnost začít hledat nové trhy. Jednou z perspektivních zemí se pro nás stalo Turecko. Proniknout na tamní trh přitom není pro společnost z Česka právě jednoduché. „V Turecku je určitě velký rozdíl v jednání, ať už na schůzce nebo přes e-mail či telefon. Není zvykem, že by každý ve firmě uměl anglicky, tudíž je komunikace složitější a ne tolik flexibilní jako v západních zemích,“ popisuje manažerka zkušenosti z tohoto regionu.
• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí