SAE a Izrael zahajují ekonomickou spolupráci a zakládají investiční fond

SAE po nedávném navázání diplomatických styků se státem Izrael přistupují i k ekonomické spolupráci.

Investiční fond, do kterého SAE alokovali na 10 mld. USD, bude sloužit k realizaci investičních projektů ve státě Izrael. Byly vytipovány primární sektory s vysokým potenciálem vzájemné spolupráce. Patří sem energetika, vodohospodářství, výroba, kosmický průmysl, zdravotnictví a tzv. Agritech, moderní technologie nacházející uplatnění ve specifických klimatických podmínkách zemědělství.

Na vzájemné ekonomické spolupráci se oba státy shodly a ve spolupráci vidí značný budoucí vzájemný potenciál. Fond bude tvořen alokovanými prostředky do státních a soukromých institucí v zemi a bude používán na pečlivě vybírané projekty, do kterých se pak budou samozřejmě zapojovat emirátské a izraelské státní a privátní společnosti.

Nedílnou součástí sbližování těchto dvou států je i možnost cestování. Vznikají nové letecké spoje mezi SAE a Izraelem, hovoří se o významné podpoře vzájemné turistiky, nedílnou součástí také bude i vytvoření cestovatelského koridoru, kde proočkovaní obyvatelé těchto států budou vyňati z karanténních opatření na daných územích.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE. 
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Obchod