Spojené arabské emiráty čelí narůstajícímu objemu odpadu

V emirátu Dubaj vzniká spalovna odpadu s dalším využitím pro energii. Ve využití komunálních odpadů nezaostávají ani Abu Dhabi a Šardža. Celé SAE očekávají další výrazné investice do efektivního nakládání s odpadem.

V emirátu Dubaj je v realizaci projekt energetického využití komunálních odpadů s přeměnou na elektrickou energii. Hodnota projektu je ve výši 1,1 mld. USD. Projekty v menším rozsahu vznikají také v emirátech Abu Dhabi a Šardža.

Problémem začal vznikat již v minulosti, kdy se v drtivé většině skládkovalo v odlehlejších pouštích oblastech bez výraznějšího třídění. Třídění bylo zaměřeno na elektroniku, stavební odpad a pneumatiky, komunální odpad zůstával nevyužit.

Právě nyní má dojít k výrazné změně, kdy i komunální odpad bude podroben důkladnému třídění, suroviny vytříděné k dalšímu využití recyklovány. Zbylý odpad bude v moderních spalovnách likvidován s přeměnou na dále využitelnou energii. Spalovna v emirátu Šardža bude osazena solárními panely generujícími 120 MW.

SAE jsou do značné míry nuceny zabývat se výraznější recyklací a ekologickou likvidací odpadu vznikajícího na jejím území i kvůli tomu, že státy, kam byl dříve odpad i v různém stadiu recyklace vyvážen, o odpad přestávají mít zájem, což se týká hlavně Číny. SAE tak čekají významnější investice do projektů, které se budou soustředit na recyklaci a nakládání s odpady.

Zahraniční kancelář CzechTrade SAE tento trend monitoruje a bude přinášet další informace k danému tématu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE
Zdroj: 
https://gulfbusiness.com
• Témata: Zahraniční obchod