SAE: Chystané novinky v dubajských freezónách

Na 13. zasedání autorit spravujících dubajské freezóny byly projednávány body, které by měly přinést ještě větší atraktivnost dubajskéch zón volného obchodu.

Jako patrně nejvýznamnější návrh padlo rozhodnutí schválit dlouhodobý pronájem prostor ze současných 25 let na 50 let. Dalším navrhovaným záměrem je umožnit vydávání jediné licence, která by podnikatelský subjekt opraňovala k výkonu obchodní činnosti ve všech dubajských zónách volného obchodu.
Tyto iniciativy se setkaly se značným souhlasným stanoviskem i mezi autoritami federální a dubajské municipality. Cílem je posilovat snahu o další diverzifikaci ekonomiky, přilákat ještě více zahraničních investorů, přimět je vhodnými podmínkami podnikání v těchto zónách k tomu, aby si z Dubaje udělaly sídlo svého regionálního působení.
Bylo vybráno na 400 společností ve světě z různých průmyslových odvětví, kterým budou prostřednictví kampaně představeny vešekeré plánované novinky a související aktivity, s cílem přilákat je do dubajských zón volného obchdou. To vše s cílem naplňování vize emirátu Dubaj stát se místem pro udržitelný rozvoj ekonomických aktivit No. 1 ve světě.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Pravidelné novinky e-mailem