SAE dále alokují finance na podporu ekonomiky

Podnikatelské subjekty a start-upy budou brzy benefitovat z dalšího podpůrného balíčku. Vláda SAE alokuje na 8,2 mld. USD na jejich podporu.

SAE si velmi dobře uvědomují dopadů pandemie koronaviru na ekonomiku své země a hodlají nadále finančně podporovat lokální podnikatelské subjekty a start-upy, které se zaměřují především na sektory znalostní ekonomiky. Pro jejich podporu a udržitelnost dalšího rozvoje alokují na 8,2 mld. USD. Zaměřují se tak na sledovaní a vyhodnocování globálních tendrů. 

Vlastní ekonomika pak bude v rámci daných možností umět velmi dobře reagovat a přizpůsobovat se nastalým trendům. I k tomuto cíli mají chystané finanční prostředky sloužit. Zaměřit se mají v úmyslu také na tvorbu nových pracovních míst s tímto programem souvisejících. V emirátu Dubaj se má např. jednat až o 25 000 nových pracovních míst.

Program jde ruku v ruce s novou strategií, která nese název Operation 300bn, jedná se o desetiletý plán, který byl přijat ke konci minulého měsíce a klade si za cíl vytvořit klíčovou roli pro bankovní sektor v čele se státní bankou a rozvojovou bankou na pomoc malým a středním podnikům v překlenování krize a v udržitelném rozvoji. V plánu je posilovat průmyslový sektor SAE nadále pokračovat v diversifikaci ekonomiky SAE a dále posilovat pozici SAE jako lídra v inovacích.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Témata: Ekonomika ve světě