Spojené arabské emiráty investují v ropném sektoru

Společnosti Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) investuje na 245 mil. USD do renovace svých zařízení. Při výběru dodavatele byl kladen značný důraz na návratnost financí do vlastní ekonomiky SAE.

ADNOC má v plánu modernizovat potrubní systém, který dopravuje z jeho ropných polí Bab, Bu Hasa, North East Bab a South East to terminálu Jebel Dhanna prémiovou surovou ropu Murban. Modernizací potrubního systému dosáhne navýšení přepravní kapacity o více než 30 %.

V tendru, při výběru dodavatele na modernizaci byl kladen velký důraz na to, aby společnosti, které uspějí, dokázaly alokovat zpět do ekonomiky co největší část na základě programu společnosti ADNOC In-Country Valu. V tendru uspěla čínská společnost s pobočkou v Abú Dhabí, China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited – Abu Dhabi a lokální společnost Target Engineering Construction Co. LLC. z Abú Dhabí. Celkový zpětný přínos pro ekonomiku SAE bude činit více než 50 % celkové částky.

Modernizace se konkrétně bude týkat 13 km potrubního systému a úprav na terminálu Jebel Dhanna. Část zakázky, která bude realizována čínskou společností, bude trvat 30 měsíců a dosáhne hodnoty 135 mil. USD, druhá část v hodnotě 110 mil. USD pak zabere 20 měsíců. Je důležité si uvědomit, že v SAE je kladen velký důraz na zapojení lokálních firem do domácích projektů, zahraniční společnosti jsou z mnoha projektů vyloučeny.

České společnosti se zájmem o účast v projektech takovéhoto významu se mohou zapojit pouze v případě, kdy zde budou mít lokální zastoupení, případně jako subdodavatelé.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE (Dubaj)
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Teritorium: Spojené arabské emiráty