SAE jsou atraktivní pro přímé zahraniční investice

Bez ohledu na ekonomickou krizi SAE úspěšně lákají další zahraniční investory.

V ročním srovnání si polepšily SAE v globální měřítku a poskočily z 19. pozice na 15. příčku v ročním srovnání přílivu přímých zahraničních investic. Dle průzkumu budou nadále hrát v nadcházejících třech letech v regionu Středního východu a severní Afriky prim. Mají si uchovat pozici obchodního hubu regionu.

Tohoto úspěchu se SAE podařilo dosáhnout zejména díky úsilí vlády o vytvoření přívětivého investorského prostředí, skvělé infrastruktury a důrazem na technologie a inovace. Většina z top 25 zemí světa kvůli ekonomické nejistotě si své pozice neudržela a v žebříčku poklesla. Letos pouze 57 % oslovených investorů zaujímá optimistický názor v globální ekonomický vývoj v tříletém horizontu. Vloni to bylo ještě před vypuknutím pandemie 72 procent. Budoucí růst ekonomiky bude záviset na tom, jak dlouho bude trvat globální krize, jak se bude dařit jednotlivým státům s následky vypořádat a v pokračujícím úsilí očkovací kampaně. Výhled pro region Středního východu a severní Afriky je však u investorů stabilně dobrý.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Oblasti podnikání: Investice