SAE posilují podporu startupů a malých a středních firem

Pro startupy a malé a střední podniky ve Spojených arabských emirátech bylo jako bankovní podpora vyčleněno na 800 mil. dolarů.

Emirátská rozvojová banka, která je vlastněna federální vládou, podepsala memorandum o porozumění s dubajskou obchodní bankou, jejímž předmětem je posílení podpory startapových firem a MSP.

Na tuto podporu bylo vyčleněno na 800 mil. USD ve formě garancí a spoluinvestování ve výši 50 %. Podpory budou směřovat vůči lokálním subjektům z podporovaných skupin, které se věnují oborům, které SAE identifikovaly jako obory přispívající diverzifikaci místní ekonomiky. Sem patří zejména obnovitelné zdroje energie, zdravotnické technologie, IT (umělá inteligence, IoT) a další. Výše této podpory pro konkrétní subjekt může dosáhnout až 3,5 mil. USD.

Emirátská rozvojová banka tak bude poskytovat garance nebo spolufinancované půjčky v dané výši klientům dubajské obchodní banky. Lokální společnosti, které jsou předmětem podpory a nemají u této banky ještě účet, mohou velice snadno založit nový digitální účet online, bez nutnosti složitější administrativy s tím spojené. Občané SAE v podobě startapových subjektů pak mohou žádat o 300 tis. USD. Celý tento podpůrný program je součástí většího projektu podpory ekonomiky SAE ve výši 80 mld. USD.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.
Zdroj: https://gulfbusiness.com