SAE schválily rozpočet na rok 2020

Rok 2020 se má stát začátkem nového desetiletí rozvoje SAE. Byly k tomu vyčleněny adekvátní finanční prostředky.

Rozpočet na rok 2020 byl potvrzen ve výši 16,6 mld. USD. Jde o část z plánované výše rozpočtového odhadu na léta 2019 – 2021, který byl plánován ve výši 51 mld. USD. Stanovený rozpočet nepočítá s deficitem. Třetina výdajů bude alokována na rovoj sociálního sektoru, druhá třetina na vládní programy, poslední třetina pak na infrastrukturu, posílení ekonomických zdrojů a diverzifikaci, spolu se zaměřením se na další benefity přinášející zvyšující se kvalitu života v SAE a udržitelný rozvoj. Enormní pozornost je věnována přípravám na EXPO 2020, které začne 20. října v Dubaji.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Pravidelné novinky e-mailem