Upozornění na nekalé obchodní praktiky v SAE

Elektronická komunikace a globalizace skýtá značné obchodní příležitosti. Na druhou stranu je třeba se mít právě díky tomuto trendu na pozoru.

Zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj si dovoluje upozornit české společnosti na nekalé obchodní praktiky, které jsou zaznamenávány od firem působících v zemích Zálivu (GCC). Nad to je pravděpodobné, že jejich úsilí může za současné situace ještě vzrůst, s ohledem na jistý pokles světové poptávky po určitých službách a produktech.

Nekalá obchodní praktika spočívá v rozeslání hromadného emailového oslovení společností z regionu GCC (zaznamenány jsou SAE a Katar). V komunikaci je zmíněno, že oslovující společnost shlédla Vaší produktovou řadu a některé produkty ji zaujaly. Požadují zaslání ceníku a katalogů spolu s dalšími informacemi ohledně možností dodávky a platby, přičemž nespecifikují, o jaký druh produktu se jim jedná.

Společnosti, které na tuto nabídku zareagují a požadované informace pošlou, jsou následně opětovně kontaktovány a informovány v tom smyslu, že v teritoriu se chystá určitý tendr, do kterého jsou schopni Vaši produkci prosadit. Doplní informace o tendru, místní administrativě, která tendr vypsala, jejich oprávnění se tendru zúčastnit. Nabízejí objednávku většího množství nabízené produkce do tendru, nemají problém přistoupit na platbu předem.

Po několikeré výměně mailové komunikace požadují uhrazení registračního poplatku do tendru, jako nezbytnou podmínku pro účast zahraniční společnosti v tomto tendru. A v tomto lze spatřovat nekalou obchodní praktiku směřující ryze k jejich podvodnému obohacení.

Konkrétní případ byl zaznamenám z Kataru, kdy subjekt vystupoval za místní administrativu Ministry OF Endowment and Islamic Affairs a pro tem účel disponuje i falešnou webovou stránkou: www.moeia-qa.org a komunikace probíhala z mailové adresy: info@moeia-qa.org. V jakýchkoliv případech podezření na nekalé obchodní praktiky se obraťte na ZK SAE s žádostí o prověření situace.

Vodítkem pro rozpoznání těchto možných nekaloobchodních praktik tak je: hromadný neadresný email zaslaný často za společnost z mailové adresy, kdy doména neodpovídá doméně dané společnosti a poptávka po produktu, aniž by tento byl v úvodní fázi komunikace konkretizován.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji

Pravidelné novinky e-mailem