Zdroj: CzechTrade

SAE upřesňuje pravidla pro osvobození od daně z příjmu u právnických osob

Rozhodnutí vyjasňuje pravidla, která zajistí, že podniky v SAE budou mít i nadále nárok na osvobození, pokud za určitých okolností nesplní příslušné podmínky imunity.

Podle nové směrnice, kterou vydalo ministerstvo financí, jsou společnosti v likvidaci nebo v řízení o ukončení činnosti osvobozeny od placení daně z příjmu právnických osob.

Víceúrovňové křížení silnic v Dubaji, Spojené arabské emiráty
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Ministerstvo financí SAE vydalo ministerské rozhodnutí č. 105 z roku 2023 o stanovení podmínek, za nichž osoba může být nadále nebo přestane být považována za osobu osvobozenou od daně. Rozhodnutí pomáhá objasnit uplatňování zákona o dani z příjmů právnických osob a zajišťuje transparentní a efektivní daňový systém.

Nová pravidla zajišťují, že podniky budou mít i nadále nárok na osvobození od daně z příjmů právnických osob, pokud za určitých okolností nesplní příslušné podmínky pro osvobození. Mezi ně patří podnik, který je v likvidaci nebo jen ukončuje činnost, pokud bylo Federálnímu daňovému úřadu (FTA) předloženo oznámení do 20 pracovních dnů ode dne zahájení likvidace nebo ukončení činnosti.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Younis Haji Al Khouri, náměstek ministra financí, zdůraznil význam tohoto rozhodnutí pro zajištění transparentního a efektivního daňového systému, který podporuje růst podnikání v SAE. „Nové ministerské rozhodnutí objasňuje podmínky, za kterých může osoba pokračovat nebo přestat být osvobozenou osobou od jiného data v důsledku události nebo situace, která se vymyká její kontrole a kterou nemohla rozumně předvídat nebo jí zabránit,“ říká Khouri.

V takových situacích musí osoba podat žádost na ministerstvo financí do 20 pracovních dnů ode dne, kdy nesplňuje podmínky, aby byla osvobozena. Od subjektu se rovněž očekává, že nesplnění podmínek napraví do 20 pracovních dnů od podání žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 20 pracovních dnů, pokud subjekt nemůže zjednat nápravu.

Ministerstvo financí vydalo manuál, který obsahuje vysvětlení různých prvků režimu daně z příjmů právnických osob SAE, jehož cílem je podpořit podnikatelskou činnost a minimalizovat zátěž osob povinných k dani spojenou s dodržováním předpisů.

Především se jedná o uplatnění nulové sazby daně z příjmů právnických osob pro zdanitelné příjmy do výše 375 tisíc dolarů a nulové sazby daně z příjmů právnických osob pro kvalifikované osoby ve volných obchodních zónách, čímž se uznává význam volných zón pro rozvoj SAE z historického hlediska.

Režim daně z příjmů právnických osob navíc poskytuje finanční a administrativní úlevy na podporu začínajících a malých podniků. Podniky, které se kvalifikují pro tuto úlevu, nebudou platit žádnou daň a využijí zjednodušené požadavky na podání daňového přiznání, pokud jejich obrat nepřesáhne 3 mil. dolarů

Průvodce popisuje další prvky, včetně nulové srážkové daně z přeshraničních a domácích plateb, osvobození od daně z příjmů právnických osob pro zisky zahraničních poboček, dividendy a kapitálové zisky získané z domácích a zahraničních podílů, pokud jsou splněny příslušné podmínky, a zahraniční daňové úlevy pro příjmy ze zahraničních zdrojů, které nejsou osvobozeny, aby se zabránilo dvojímu zdanění.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.
Zdroj: Khaleej Times

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme