Zdroj: CzechTrade

SAE upřesňují seznam subjektů osvobozených od daně z příjmů právnických osob

Ministerstvo financí SAE osvobozuje subjekty a nerezidenty od registrace k dani z příjmů právnických osob. Předpis vstoupí v platnost 1. června 2023.

SAE v loňském roce oznámily, že budou vybírat devítiprocentní korporátní daň od společností a osob na volné noze (freelancers), kteří vydělávají 375 tisíc dirhamů a více, a budou se tedy muset registrovat k dani. Daň z příjmů právnických osob v SAE bude jednou z nejnižších na světě.

Ilustrační fotografie

Nyní budou státní subjekty, státem kontrolované subjekty, jakož i těžební podniky a podniky, které se zabývají těžbou přírodních zdrojů a nesplňují nezbytné podmínky podle zákona o dani z příjmů právnických osob, osvobozeny od daně a nemusí se registrovat. Kromě toho se nemusí registrovat ani nerezidenti, kteří mají pouze příjmy ze SAE a nemají v SAE stálou provozovnu.

SAE v poslední době oznámily řadu opatření před zavedením daně z příjmů právnických osob. Na začátku dubna ministerstvo financí oznámilo úlevy pro malé a mikropodniky, začínající podniky a osoby na volné noze na základě ministerského rozhodnutí č. 73 z roku 2023, které upřesňuje, že podniky a fyzické osoby s příjmy do 3 milionů dirhamů mohou využít iniciativy Small Business Relief, neboť jejím cílem je podpořit začínající a další malé podniky snížením jejich daňové zátěže a nákladů na dodržování předpisů.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

„Každá entita, která není rezidentem a nemá v SAE stálou provozovnu, se nebude muset registrovat ani platit korporátní daň v SAE. Kromě toho se podle zákona o dani z příjmů právnických osob SAE nebudou muset registrovat ani státem kontrolované podniky, podniky zabývající se přírodními zdroji a další organizace, jako jsou penzijní a investiční fondy,“ uvedl James Swallow, obchodní ředitel společnosti PRO Partner Group.

Podle něj jsou tato osvobození do značné míry v souladu s osvědčenými postupy v oblasti daně z příjmů právnických osob ve světě. „Očekáváme, že v nadcházejících dnech a týdnech dojde k dalším oznámením a vyjasněním, protože společnosti se připravují na přijetí nového režimu daně z příjmů právnických osob ve Spojených arabských emirátech,“ uvedl Swallow.

Anurag Chaturvedi, generální ředitel společnosti Andersen UAE, uvedl příklad: „Pokud indický subjekt získá příjem z licenčních poplatků od subjektu ze SAE za poskytnutí práva používat ochrannou známku v SAE, nemusí se registrovat k dani z příjmů právnických osob, protože má příjem pouze ze SAE. Pokud však má indický subjekt v SAE zastoupení, z něhož získává zisky, bude muset získat registraci k dani z příjmů právnických osob, protože zastoupení představuje stálou provozovnu indického subjektu v SAE.“

Tyto subjekty byly od registrace osvobozeny, protože nepodléhají devítiprocentní dani z příjmů právnických osob, dokud nesplní podmínky pro osvobození podle federálního zákona. Chaturvedi dále upřesnil, že státní nebo státem kontrolovaný subjekt se bude muset registrovat k dani z příjmů právnických osob, pokud bude vykonávat podnikatelskou činnost nad rámec svých možností nebo mimo své mandátní činnosti.

„Zahraniční konzultant je definován jako nerezident, který poskytuje online poradenské služby klientům ve státě, aniž by měl fyzickou kancelář nebo zaměstnance. Stejně tak zahraniční umělec může vytvářet a prodávat umělecká díla online zákazníkům v SAE. Příjmy těchto osob by byly považovány za generování příjmů ze zdrojů státu, aniž by měly stálou provozovnu, jsou osvobozeny od daně a tyto osoby se nemusí registrovat,“ závěrem uvádí Anand, vedoucí oddělení A&A Associate Accounting.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.
Zdroj: Khaleej Times

• Oblasti podnikání: Investice | Obchod | Ostatní

Doporučujeme