Emirátská zóna volného obchodu Jebel Ali láme rekordy

Jedna z nejvýznamnějších zón volného obchodu v Dubaji hlásí rekordní objemy realizovaného obchodu. Za těmito výsledky stojí potravinářské produkty.

Dubaj jako obchodní hub Středního východu je známa svou velmi proobchodně progresivní politikou. Pro trvalý růst obchodního potenciálu země vytvořila značné množství zón volného obchodu. Jedna z největších, Jebel Ali, aktuálně hlásí za první pololetí, a to i navzdory korona krizi, která region významně postihla, výrazný růst.

Na růstu se v této zóně podílí nejvýznamněji obchod potravinářskými produkty a zemědělskými komoditami. Podíl společností, které se v zóně nově etablují, spadá zejména také do tohoto odvětví. V číslech se bavíme v prvním pololetí letošního roku o zobchodování na 9 mil. tun nejrůznější potravinářské a zemědělské produkce, v hodnotě 8,7 mld. USD.

Čistý dovoz do emirátu Dubaj pak představoval 5 mld. USD. Je dobré upozornit, že s ohledem na pozici Dubaje jako obchodního hubu regionu jistá část produkce míří dále do okolních zemí jako reexporty. SAE se snaží nadále posilovat svou nezávislost na dovozech potravinářských produktů, nicméně s ohledem na jejich zeměpisnou polohu jsou v tomto do značné míry limitováni.

Zóna volného obchodu má pro sektor potravinářství a zemědělství vyčleněno v rámci své působnosti na 1,5 mil. m2 obchodních ploch, kde je etablováno na 550 společností z více než 70 zemí světa a zaměstnáno na 6000 lidí. 39 % společností je ze Středníhovýchodu, 23 % z Asie, 19 % z Evropy, 10 % z Afriky, 8 % představuje Severní Amerika a po 1 % Jižní Amerika a Oceánie.

Zóna zahraničním společnostem nabízí velmi kvalitní podnikatelskou strukturu, vybudované skladovací prostory a další důležitou infrastrukturu. Je také třeba upozornit, že trendem v regionu je podpora lokálních společností. Z toho plyne zájem zahraničních etablovat se v regionu formou svých poboček, k čemuž jsou právě zóny volného obchodu velmi vhodné.

Zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj je připravena být českým společnostem k dispozici při snahách o navázání obchodních kontaktů v teritoriu, případně i se založením vlastní společnosti.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Spojené arabské emiráty