Salvador plánuje projekt výstavby vlakové sítě

Projekt pod názvem Tren del Pacífico má podpořit Středoamerická banka pro ekonomickou integraci (CABEI).

Banka CABEI se zavázala provést studie k určení proveditelnosti železničné sítě v Salvadoru, která by zahrnovala jeden z hlavních projektů prezidenta Nayiba Bukeleho. Studie by mohla dát zelenou více než jednomu projektu. Hlavním projektem však je vybudování Pacifického vlaku mezi severozápadním přístavem Acajutla a jižním přístavem La Unión s trasou, která prochází hlavním městem San Salvador.

Místní vláda také začala plánovat modernizaci dvou přístavů, které bude nová železniční trať spojovat. CABEI chce Salvadoru poskytnout nevratný technický příspěvek ve výši 450 tisíc USD, který má schválit i Jižní Korea v rámci svěřeneckého fondu Korea-CABEI Single Donor Trust Fund. Studie má zahrnout i analýzu poptávky po osobní a nákladní železniční dopravě. Ekonomicko-finanční právní a regulační analýza má také posloužit k vytvoření budoucích příležitostí veřejného a soukromého sektoru.

Celková idea banky je rozšířit železniční síť po celém regionu, včetně Hondurasu, Guatemaly a Nikaraguy. Nejvíce v regionálním projektu Pacifického vlaku pokročila Kostarika, kde probíhá výstavba 202 km moderních železničních tratí, které budou v provozu do roku 2022.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: BNamericas

• Teritorium: Mexiko | Salvador