Šance na snížení cen v Izraeli

Připravované větší otevření izraelského trhu pro dovoz a konkurenci je šancí i pro české vývozce.

Izraelští ministři financí a hospodářství nové koaliční vlády připravili komplexní plán reforem, který má více otevřít místní trh dovozu. Soubor opatření ke snížení regulace a usnadnění dovozu zboží z Evropské unie a Spojených států by měl vést ke zvýšení konkurence, produktivity a především ke snížení cen a životních nákladů.

Očekává se, že plán sníží byrokracii a sníží regulační zátěž pro dovozce spotřebního zboží (elektrické zboží, kosmetika, parfumerie) z EU a USA. Reforma bude přínosem zejména pro malé a střední dovozce. Předpokládá se, že zboží, které obdrželo povolení od regulačních orgánů Evropské unie, bude dovezeno do Izraele bez dalších a nákladných kontrol.

Regulační výjimky jsou stanoveny také pro dovozce potravin podléhajících rychlé zkáze, jako jsou sýry a jogurty. Plán stanoví i řadu úlev pro paralelní dovozy.

Program podporovaný ministerstvem financí a ministerstvem hospodářství má za cíl zvýšit konkurenci, což by mělo vést k nižším cenám a úsporám přibližně 5 miliard šekelů (přes 33 miliard Kč). Očekává se také významné rozšíření sortimentu produktů prodávaných v zemi.

Komplexní plán otevření trhu pro dovoz, který by snížil životní náklady a zvýšil produktivitu ekonomiky, je součástí strukturálních reforem doprovázejících Zákon Hok Ha Esderim 2021-2022. Tento zákon formuje státní rozpočet Izraele.

Plán stanoví zásady regulace dovozu, jejich cílem je přizpůsobit pravidla v Izraeli regulačním modelům ekonomik vyspělých zemí a odstranit překážky dovozu zboží. Současně se významně sníží specifická regulační pravidla pro Izrael a sníží se potřeba předběžné licence na dovoz a laboratorních zkoušek zboží při překročení hranic Izraele.

Tento plán implementuje doporučení vypracovaná OECD pro Izrael. Současný plán stanoví jasný harmonogram provádění reformy do 1–1,5 roku. V oblasti standardizace by měl program vstoupit v platnost do 1 roku, v oblasti dovozu přibližně za rok a půl. Potraviny, parfumerie a kosmetika jsou poslední fází programu. Maso, ryby, vejce, potravinové doplňky a dětská výživa jsou z plánu vyňaty (citlivé položky a náboženské důvody).

Hlavní fáze plánu:

  • uvedení izraelské regulace do souladu se zásadami přijatými v zemích OECD, přizpůsobení regulačních požadavků uplatňovaných na dovoz do vyspělých zemí;
  • změna kontrolního režimu na deklarativní režim, kdy dovozce deklaruje shodu zboží s přijatými normami, jakož i soustředění se na vymáhání práva na řízení rizik – přechod k post factum inspekcím;
  • úprava nařízení tak, aby nebránila paralelním dovozům;
  • reforma „Cassis de Dijon“ – dovoz zboží, které splňuje předpisy EU nebo USA, bez dalších kontrol;
  • posílení odpovědnosti dovozce a zvýšení účinnosti vymáhání práva prostřednictvím zdokonalených systémů řízení rizik a zvýšeného dohledu.

Paralelní import je navržen tak, aby zvýšil konkurenci mezi dovozci v oblasti prodeje stávajících výrobků na trhu a podpořil vstup malých dovozců s výrobky, které jsou v současné době dováženy na základě exkluzivity – dovoz zboží bude možný na základě prohlášení dovozce o shodě se zbožím prodávaným v Izraeli, s přiloženým výsledkem laboratorní zkoušky potvrzující shodu, bez nutnosti dokladů od původního výrobce.

Od 1. června 2022 veškeré zboží, které musí splňovat oficiální standard, přejde při vstupu na trh do režimu deklarovaného souladu; podle zprávy ministerstva hospodářství a průmyslu se očekává, že tento krok ušetří spotřebitelům zhruba miliardu šekelů (cca 6,7 mld. Kč) ročně.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.
Zdroj: Ynet.co.il
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí