Zdroj: CzechTrade

Šanghaj se snaží přilákat zahraniční investory novými opatřeními

Šanghaj se snaží posílit svou pozici globálního magnetu pro přímé zahraniční investice novými opatřeními, která mají přilákat zahraniční investory a zlepšit podnikatelské prostředí ve městě.

Opatření vyzývají k zavedení příznivější politiky pro zahraniční podniky v klíčových odvětvích a ke zlepšení právního rámce pro soudní spory a řešení sporů jak pro zahraniční, tak pro domácí podniky.

Ilustrační fotografie

Postupy týkající se zahraničních investic nezavádějí žádné nové konkrétní politiky pro přilákání přímých zahraničních investic nebo podporu zahraničních podniků, ale navrhují několik směrů činnosti, které mají místní orgány nasměrovat k provádění politiky. 

Opatření jsou rozdělena do čtyř hlavních kategorií, které lze obecně charakterizovat jako opatření ke zlepšení přístupu na trh, nasměrování přímých zahraničních investic do klíčových odvětví, rozšíření podpory a zdrojů pro projekty se zahraničními investicemi a zlepšení služeb zaměřených na zahraniční podniky.

ExportMag.cz: Výrobce Harmonik z Loun boduje v Číně. Zahrál si i prezident

Postupy týkající se zahraničních investic naznačují, že Šanghaj zvažuje uvolnění přístupu do některých odvětví, která byla zahraničním investorům nepřístupná. Čína řídí přístup na trh pro zahraniční společnosti prostřednictvím negativního seznamu pro přístup zahraničních investic, na kterém jsou uvedena odvětví, do kterých je zahraničním společnostem zakázáno nebo omezeno investovat.

Jednou ze strategií opatření v oblasti zahraničních investic je sladit politiku podpory zahraničních investic s celkovými cíli rozvoje průmyslu v Šanghaji. Jedním z těchto cílů je rozvoj klíčových high-tech odvětví, jako jsou integrované obvody (IC), umělá inteligence (AI), biomedicína a čistá energie.

Vyhlídky Šanghaje jako destinace pro přímé zahraniční investice se výrazně zlepšily po zrušení omezení po pandemii covidu-19 na konci roku 2022. To se odráží v náladách zahraničních společností podnikajících v Číně, které se staly optimističtějšími, pokud jde o vyhlídky čínské ekonomiky. Město a Čína obecně však čelí výzvám, pokud jde o příliv přímých zahraničních investic v dlouhodobějším horizontu, protože problémy, jako jsou napjaté vztahy mezi USA a Čínou, recese na klíčových zahraničních trzích a nerovnoměrné hospodářské oživení po skončení pandemie covidu-19, ovlivňují důvěru podnikatelů. 

Navrhovaná opatření na zlepšení podnikatelského prostředí mohou městu pomoci překonat překážky a přilákat PZI v dlouhodobém horizontu. Soulad s modelem B-READY Světové banky dokládá závazek Šanghaje dodržovat mezinárodní standardy a osvědčené postupy, což zvyšuje její důvěryhodnost a atraktivitu pro zahraniční podniky.

A konečně, pokud budou přijata konkrétní opatření na podporu podniků a dalšího otevírání, mohou opatření v oblasti zahraničních investic pomoci Šanghaji překonat problémy a stát se pro zahraniční investory ještě atraktivnější. Vzhledem k pověsti města jako ekonomické velmoci, strategické poloze a robustní infrastruktuře bude pravděpodobně i nadále atraktivní destinací pro zahraniční podniky a investory, kteří se chtějí prosadit na dynamickém čínském trhu.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj).
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Oblasti podnikání: Investice | Neurčeno | Obchod | Ostatní
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme