Saúdská Arábie a Omán dále iniciují programy finanční podpory

Takřka 2 mld. USD poskytnou tyto dva členské státy GCC jako finanční programy pomoci a na investice. Směřovat bude předně k MSP.

Saúdská Arábie se rozhodla přidat další 1 mld. USD na pomoc MSP ze svého fondu průmyslového rozvoje. Cílit tak bude na minimálně 500 místních MSP, kteří se zabývají průmyslovou výrobou a díky restrikcím, které byly přijaty v boji proti šíření nemoci COVID 19 se ocitly v špatné ekonomické situaci.

Peníze budou použity na odklad a restrukturalizaci splátek úvěrů pro tyto společnosti. Tato iniciativa je jen částí širšího podpůrného programu, který byl v uplynulých měsících postupně přijímán a zahrnuje několik desítek mld. USD finanční pomoci na různé úrovni. Prostředky z fondu průmyslového rozvoje budou také poskytnuty na částečné financování až tří měsíců provozních nákladů pro vybrané společnosti. Fond bude nadále hledat další vhodná řešení, jimiž by bylo možné v této tíživé době ulevit MSP. Ekonomický dopad koronakrize spojené s nízkou cenou ropy je na jednoho z největších světových vývozců této suroviny dramatický.

Propad HDP je v letošním roce očekáván jako historický v posledních dvaceti letech, a to i přesto, že díky nejrůznějším iniciativám, které byly v zemi realizovány za účelem rozvoje vlastní průmyslové a výrobní základny, nedošlo do značné míry k výraznější diverzifikaci ekonomiky a příjmy z prodeje ropy činí cca 85 % příjmové stránky státního rozpočtu.

Omán se rozhodl vyčlenit takřka 800 mil. USD jako finanční prostředky určené na investiční projekty v zemi, které prozatím nebyly konkretizovány. Lze ale očekávat, že se bude jednat o projekty zaměřené na posílení tamní infrastruktury, dále projety směřující k posílení soběstačnosti v potravinářském sektoru, větší zatraktivnění země pro zahraniční investory a jejich nalákání do průmyslových zón a zón volného obchodu.

Je jistě dobré, že jednotlivé státy činí podpůrné kroky k sanaci ekonomických škod, lze tak očekávat postupnou stabilizaci chodu ekonomiky v jednotlivých členských státech, což bude mít určitě kladný dopad i na budoucí exportní aktivity českých firem se zájem o toto teritorium. Zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj nadále monitoruje situaci v teritoriu a je připravena být českým firmám v této složité době nápomocna.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Pravidelné novinky e-mailem