Spojené arabské emiráty přijaly nový zákon proti praní špinavých peněz

V SAE byl vydán nový zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Spolu s ním byl vydán jednotný přehled skutkových podstat jej porušujících a související přehled sankcí.

SAE se již delší dobu aktivně věnuje boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Byl přijat nový zákon, který má tyto snahy posílit a zefektivnit. Povinnost řídit se zákonem mají všechny finanční instituce v zemi a vybrané nefinanční subjekty, které mu také podléhají. Jde zejména o brokery, subjekty obchodující s nemovitostmi, obchodníky s drahými kovy, auditorské a poradenské společnosti.

Tyto společnosti mají povinnost do konce března registrovat své entity do dvou registrů a následně postupovat podle přijatého zákona ve své další činnosti. Kdo by tak neučinil, hrozí mu pokuta a odebrání obchodní licence, což znamená zákaz další činnosti. Sankce za spáchání vyjmenovaných provinění byly stanoveny na úrovni 300 tisíc korun.

Za nejzávažnější prohřešky se považuje jednání s falešnými bankami, otevírání nebo provozování bankovních účtů pro falešné osoby nebo čísla účtů bez uvedení pravých jmen jejich vlastníků. Stejně tak bude stanoven postih za jednání ve prospěch osob, které jsou na sankčních seznamech SAE nebo mezinárodních organizací.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE. 
Zdroj: 
https://gulfbusiness.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod