Saúdská Arábie upraví pravidla pro státní tendry

SAE láká zahraniční investory. Pouze společnosti mající své hlavní sídlo pro Střední východ v království se budou moci ucházet o státní zakázky.

Vláda Saúdské Arábie ve snaze posílit svůj význam jako strategického partnera vydala nařízení, které vstoupí v účinnost od 1. ledna 2024. Od tohoto data se o státní zakázky budou moci ucházet pouze společnosti mající své hlavní sídlo pro Střední východ (HQ) v království. Vyvíjejí tak jistý tlak na mezinárodní společnosti, které mají svá sídla jinde, aby je přesunuly právě do Saúdské Arábie.

Smyslem nařízení je zamezit možným ekonomickým ztrátám a přispět k zvyšování místní zaměstnanosti. Sídlem se má stát zejména hlavní město Rijád, kde vláda hodlá postupně investovat až 800 mld. USD za účelem vytvoření náležité infrastruktury pro zahraniční investory. Město se tak má zdvojnásobit a stát se hubem regionálního obchodu.

Království pak počítá v následujících deseti letech s nabídkou investičních příležitostí pro zahraniční zájemce dosahující výše 6 bil. USD. A na tyto peníze si dle všeho sáhnout pouze společnosti s regionálním sídlem v Saúdské Arábii.

Toto nařízení se nedotkne soukromých investičních aktivit. Pouze těch, jejichž obchodní aktivity se řídí standardy ministerstva financí. Nemělo by se to tak týkat všech společností se státním vlastnictvím. Vláda věří, že tento investiční potenciál a příležitosti přimějí stovky zahraničních společností alokovat své sídlo pro Střední východ do Saúdské Arábie již nyní a nebudou čekat až do roku 2024.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE. 
Zdroj: 
https://gulfbusiness.com
• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí