Postižení koronavirem mohou letos zaplatit daň z nemovitých věcí později

Daň z nemovitých věcí můžete letos bez sankcí zaplatit o dva měsíce později – tedy do konce července. Důvod je stejný jako u ostatních druhů daní – dopad vládních restrikcí zavedených kvůli šíření koronaviru. Složenky dostanou majitelé nemovitostí do schránek jako tradičně během května.

Podle zákona je nutné zaplatit daň z nemovitých věcí do 1. června. „Vzhledem k současným mimořádným okolnostem ale upozorňujeme, že daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 korun, postačí uhradit bez sankce do 31. července 2020. U nižších částek i o něco později,“ informuje Finanční správa na svých webových stránkách.

Ti, kteří platí více než 5000 korun, a dostali se kvůli opatřením vlády do finančních potíží, mohou využít žádosti o „posečkání daně“ podle § 156 Daňového řádu. „Do 31. července 2020 lze podat bez správního poplatku individuální žádost o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky,“ doplňuje FS ČR na webu.

Platí všichni

Byť koronavirová krize odložila placení daně (bez sankcí) o dva měsíce, povinnosti se nevyhne nikdo. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce, daň musejí zaplatit všichni majitelé bytů, domů či pozemků bez výjimky.

Další informace Finanční správy ČR

Finanční správa začala rozesílat přes tři miliony obálek se složenkami koncem dubna. „Aby se na poštách a u pokladen netvořily fronty, složenky rozesíláme poplatníkům postupně tak, aby je v jedné lokalitě neobdrželi všichni současně. Poslední z nich přijdou do 25. května,“ informuje generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Někteří podnikatelé poukázky ve schránkách nenajdou – týká se to těch, kteří mají aktivní datové schránky. Složenku nedostanou ani ti, kteří si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem.

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musíte ji zaplatit najednou. V opačném případě ji mohou plátci uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 1. června a 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají termín posunutý na konec srpna.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří budou platit daň jinak než složenkou, aby si zkontrolovali částku, již na finanční úřad poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na poukázce). „Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web finanční správy.

Jak na to? Informace najdete i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Už tři roky proto dostávají všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane místo složenky zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ upozorňuje mluvčí FS ČR Kateřina Vaidišová.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek na dani a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde platíte daně.

Kolik zaplatíte?

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se tedy letos opozdilci vyhnou až do konce července, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá.

„Prvních pět pracovních dní po uplynutí lhůty správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB) 15 procent z vyměřené daně za rok

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem