Širší přístup ke službám pro zahraniční investory v Číně

Čínské ministerstvo obchodu představilo novou sadu pilotních programů zahrnujících 8 hlavních úkolů a 122 opatření pro období následujících tří let. Tyto programy mají za úkol rozšířit přístup na trh pro zahraniční poskytovatele služeb, kteří usilují o vstup na čínský trh.

Původní rozsah 17 pilotních oblastí byl nyní rozšířen na 28 oblastí – nejedná se pouze o odstranění více vstupních bariér a uvolnění omezujících opatření, ale také o zjednodušení procedur pro udělování pracovních víz pro cizince, kteří jsou kvalifikováni pro práci a rozvoj obchodu v Číně.

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Čína