Směřováním k obnovitelným zdrojům vzniknou v Austrálii nová pracovní místa

Až sto tisíc nových pracovních míst slibuje strategie ubírající se směrem k obnovitelným zdrojům. Na stole je ale i návrh opírající se o zemní plyn.

Ekonomická konzultační společnosti Ernst and Young australské vládě doporučuje koronavirem poznamenanou ekonomiku obnovit prostřednictvím investic do získávání energie z obnovitelných zdrojů. Navrhovaná strategie slibuje vytvoření skoro třikrát více pracovních pozic oproti ekonomice poháněné fosilními palivy.

Nově zveřejněný report Ernst and Young navrhuje zaměřit se na šest odvětví, které by souběžně stabilizovaly ekonomiku a zároveň tak posunuly Austrálii blíže ke splnění cíle nulových emisí do roku 2050, a to v souladu s pařížskou dohodou z roku 2015.

Zatímco vláda počítala s obnovou ekonomiky za využití zejména zemního plynu, EY report pověřen skupinou ochrany životního prostředí a přírody WWF, navrhuje nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji a vodíkem, jež budou pro ekonomiku přínosnější.

Report počítá, že navrhovaná opatření jako například urychlení již plánovaných projektů souvisejících s budováním technologií na získávání energie z obnovitelných zdrojů, by daňové poplatníky stálo jen malé částky, zatímco by vytvořilo přibližně 58,000 nových pracovních míst v oblasti průmyslu.

Následujících pět opatření by stálo přibližně 2 biliony AUD, a vygenerovalo by přibližně 10 bilionů AUD do ekonomiky Austrálie čímž by podle analýzy WWF vytvořilo dalších 45 000 pracovních míst.

Předpokládaná opatření jsou:

  • Investování do výroby a snižování spotřeby zemního plynu a vytvoření exportního průmyslu s čistými technologiemi. Investice: 520 mil. AUD, pracovní místa: 22 000.
  • Udělat Austrálii předním výrobcem akumulátorů ve světě. Investice: 500 mil. AUD, pracovní místa: 7 800
  • Nahradit všechny autobusy elektrickými. Investice: 240 mil. AUD, pracovní místa: 10 000.
  • Dotovat solární technologie pro občanské organizace. Investice: 500 mil. AUD, pracovní místa: 5 000.
  • Upřednostnit vodíkový průmysl. Investice: 225 mil. AUD, pracovní místa: 1 200.

Vláda současně požádala o návrh na cestu ven státní komisi pro koordinaci krize způsobené novým typem koronaviru.
Poskytnuté informace od pracovní skupiny podílející se na vytvoření strategického návrhu, doporučují obnovení ekonomiky opírající se o zemní plyn. Za předpokladu masivních dotací podporující průmysl zemního plynu a zvolnění důrazu na ochranu životního prostředí.

Vláda též zveřejnila technologický plán pro pokračování se snižováním emisí, který počítá s kombinací využití zemního plynu, vodíku, technologií Carbon Capture and Storage a obnovitelných zdrojů.

Ministr pro energetiku a snižování emisí Angus Taylor zdůraznil, že zemní plyn bude nezbytný pro navyšování kapacit z obnovitelných zdrojů.  Zejména na průběžné balancování a zajištění spolehlivého chodu energetické sítě.

Vláda zastává názor, že spolehlivý a cenově přijatelný plyn bude hrát významnou roli ve znovu nastartování výrobního průmyslu při obnově koronavirem poznamenané ekonomiky.

Evropská unie ve spolupráci s organizací spojených národů OSN též naléhá na jednotlivé státy, aby do strategie obnovování koronavirem zasažených ekonomik zahrnuly důraz na investice do obnovitelných zdrojů a pokračovaly tak ve snižování emisí skleníkových plynů.

Zdroj:  https://www.abc.net.au/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade a Sydney

Pravidelné novinky e-mailem