Snižte si náklady při obchodování v cizině. Do září žádejte o vrácení DPH

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v zemích EU mohou čeští plátci získat zpět. Žádost o vrácení DPH ovšem musejí podat nejpozději do pondělí 30. září.Daň z přidané hodnoty, již uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O daň přesto nemusejí přijít. Kromě členských států osmadvacítky vracejí českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada či Norsko.

Nárok na vrácení má každá česká firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrována, nemá zde sídlo ani pobočku a trvale zde nepodniká. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (například při nákupu benzinu či za ubytování v hotelu) a následně je přiložil k příslušné žádosti.

Částka musí být vyšší než 50 eur za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky přes 400 eur mohou podnikatelé žádat častěji než jednou ročně, ale maximálně čtyřikrát – tedy ne za období kratší než tři měsíce. Podrobnosti najdete v paragrafu 82 zákona o DPH. Mimo jiné se v něm dočtete, že veškeré náležitosti spojené s vracením DPH z ciziny řeší  Finanční úřad pro hlavní město Prahu, nikoli váš místně příslušný, se kterým běžně komunikujete.

Žadatel musí

  • být registrovaný jako plátce DPH v ČR
  • mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku 
  • mít zaručený elektronický podpis


Vyrozumění v rumunštině

Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR (FS), kde najdete informace, jak postupovat, i příslušné formuláře. Pokud již odeslaný dokument obsahuje chyby, musíte podat takzvanou opravnou žádost. I ta je k dispozici na webu FS. Před podáním žádosti se do elektronického systému vracení DPH musí podnikatel registrovat, což trvá nejdéle 15 dní.

Pokud podnikatel platil v určeném období DPH ve více zemích, bude mít s vracením více práce. „Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčíslenou DPH, v kolika zemích má účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té které země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její měně,“ upozorňuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení DPH například v Rumunsku, nepřijde vám vyrozumění v angličtině, ale v rumunštině a dostanete lei.

Pokud nechcete poněkud komplikovaný postup absolvovat sami, kompletní vyřízení žádosti si lze objednat za 2000 korun u odborníků.

K žádosti patří i zaručený elektronický podpis. Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do patnácti pracovních dnů. O úspěchu podání rozhoduje cizí stát, a to zhruba do tří měsíců. DPH by vám tedy měli vrátit nejpozději do konce roku.

„Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí správce daně,“ upřesňuje FS ČR. Případný přeplatek dostane podnikatel do 120 dnů od uplynutí lhůty, která je popsána v odstavci 5 paragrafu 82b.

„Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo její   případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí 8 měsíců, píše se v zákoně.

Komu se žádost vyplatí?

„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.

Každá země má přitom vlastní pravidla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří členové osmadvacítky poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby). V mnoha členských zemích není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země dokonce nevracejí ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům.

Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost využívají. „Menší firmy a podnikatelé o možnosti vrácení všeobecně moc nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožádají o vrácení, připravují se tím o značné peníze,“ varuje Blanka Štarmanová.

Vratky DPH z jednotlivých zemích EU, Kanady a Norska

Belgie

Vrací se za naftu, ale u osobní dopravy je vratka snížena o 50%. DPH za ubytování se vrací pouze při aktivní (povinné) činnosti pro Belgii, např. při předání zboží. Z běžných služebních cest se DPH z ubytování nevrací.

Bulharsko

Na dokladu musí být DPH uvedeno leva (BGN). Nevrací se DPH z výdajů za ubytování a za osobní automobily. Limit pro podání žádosti o vratku je 100 leva a pro část roku 800 leva.

Dánsko

Z krátkodobého ubytování se vratka DPH snižuje na 75%, z restaurací na čtvrtinu. U nákupů jídla v obchodech se DPH vrací. U čerpání nafty musí být na  daňových dokladech uveden název, adresa a DIČ odběratelele. Nevrací se výdaje spojené s osobními automobily a turistickými autobusy.

Estonsko

DPH se vrací u všech nákupů včetně nafty, ubytování a stravování. Daň se nevrací v případě, že je platba v restauraci provedena v hotovosti.

Finsko

Vrací se včetně pohonných hmot a ubytování. Nevrací se ze stravování, z hotelových snídaní a doprovodných hotelových služeb (relaxace, …). Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol, soukromých letadel.

Francie

DPH za ubytování se vrací pouze, pokud jste uhradili ubytování pro třetí subjekt (ne pro vlastní zaměstnance). Nevrací se z restaurací, z výdajů spojených s osobními dopravními prostředky a také z nákupů nemovitostí.

Holandsko

Vrací se vše. Z restaurací ovšem jen při dlouhodobém pobytu.

Irsko

Nevrací se z restaurací a výdajů spojených s osobními dopravními prostředky (benzín, koupě nebo pronájem). DPH za ubytování se vrací při splnění stanovených podmínek (konference, školení, …).

Itálie

Vrací se z ubytování a restaurací, pokud tyto výdaje souvisí s komerční činností. Redukují se výdaje za osobní automobily, pokud souvisí s komerční činností.

Kanada

Žádost je nutno podávat pololetně. Vrací se jen u ubytování a jen federální daně. Limit je 100 kanadských dolarů. Žádost lze podat jen s účty, které jsou vyšší než 50 CAD.

Kypr

Nevrací se z výdajů spojených s osobními automobily (benzín, koupě, pronájem). Nevrací se cestovním kancelářím a také za použité zboží.

Litva

Vrací se z ubytování a stravování. Nevrací se z nákupu a nájmu osobních automobilů (pronájem, TAXI, OFF ROAD vozidla, apod.). Při obchodním pohoštění (catering, bankety, účast na kulturních akcích) se redukuje vratka na 75 %.

Lotyšsko

DPH se vrací z výdajů za osobní automobily, ale je nutné doložit komerční důvod. Nevrací se z restaurací a cateringu. Smůlu máte při nákupu nemovitosti a výdajích souvisejících s nemovitým majetkem

Lucembursko

Vrací se vždy. Tolerují se účtenky do 100 EUR (ZJDD).

Maďarsko

Vrací se DPH za ubytování, ale nikoli z výdajů za osobní vozidla do 3,5 tuny, restaurace, potraviny a nápoje, parkování a z výdajů spojených s nemovitostmi. Z telefonů a internetu se vrací jen 30 %.

Malta

Nevrací se DPH v případě výdajů za osobní dopravu, lodě i letadla ani restaurace.

Německo

Vrací se vždy včetně nákupů nafty a ubytování. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. Z obchodního pohoštění se vrací DPH jen v případě uvedení jmen pohoštěných a jejich firmy přímo na účet.

Norsko

Vrací se i ze zjednodušených daňových dokladů do 1000 korun s určitými podmínkami. Nevrací se z restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy včetně taxi. Limit pro podání žádosti je za celý rok 200 NOK a pro část roku 2000 NOK.

Polsko

Nevrací se v případě ubytování a stravování. Vrací se z nafty pro nákladní automobily. Nevrací se z pohonných hmot do  osobních a dodávkových automobilů s nosností do 0,5 t. Nevrací se z paragonů a účtenek.

Portugalsko

DPH se vrací vždy kromě ubytování, výdajů s osobní dopravou včetně pronájmu dopravních prostředků (automobily, lodí a letadel). Nevrací se za výdaje za autobusy.

Rakousko

Nevrací se výdaje spojené s osobní dopravou (benzín, taxi, pronájem automobilu). DPH za naftu se vrací pouze nákladním automobilům, dodávkovým a některým osobním vozidlům s prostorem pro náklad. Pro vratku za stravování je určen limit.

Řecko

Vrací se daň mimo výdajů za ubytování, restaurace, osobní dopravu a nájmu a oprav prostředků osobní dopravy (menší auta, lodě, letadla).

Slovensko

DPH se vrací s výjimkou pohoštění a pronájmu movitého majetku včetně automobilů

Slovinsko

Nevrací se DPH z restaurací, výdajů na osobní dopravu. Vrací se v případě lodí a vozidel používaných pro výdělečnou činnost (pronájmy, prodej nebo výukové účely). Ubytování je možné nárokovat, když doložíte, že cestujete za obchodem

Španělsko

Vrací se vždy s několika výjimkami (účtenek za PHM, výdaje spojené s osobní dopravou).  Vratka DPH za ubytování se redukuje.

Švédsko

Vrací se vždy. U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %.

Velká Británie

Vratka za pronájem aut může být snížena o 50 %. Nevrací se DPH z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti) a osobní dopravy.

Jakub Procházka

 

Pravidelné novinky e-mailem