Zdroj: CzechTrade

Solární panely mají potenciál pokrýt veškerou spotřebu elektrické energie v Srbsku

Instalace solárních panelů na střechy všech budov v Srbsku má zajistit výrobu až trojnásobku elektrické energie, kterou nyní Srbsko spotřebovává.

V roce 2021 bylo v Srbsku vyrobeno přibližně 40 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, přičemž 32,5 % připadá na vodní energii a solární energie spolu s biomasou tvoří pouze 2,5 % z celkové produkce.

Ilustrační fotografie

„Srbsko v instalaci solárních panelů zaostává nejen za rozvinutými státy EU, ale i v porovnání se zeměmi západního Balkánu, které se do energetické transformace pustily dříve,“ uvádí energetický analytik Velimir Gavrilović.

Solární panely v zemi vyrobí přibližně 50 MWh, přičemž zájem o výstavbu dalších panelů stále roste, a to jak mezi firmami, tak mezi domácnostmi. Srbsko má k dispozici přes 60 000 hektarů plochy na střechách obytných domů a průmyslových objektů. Instalace solárních panelů na veškerou tuto plochu by zajistila trojnásobek elektrické energie, kterou aktuálně Srbsko spotřebovává. 

V současné době také sílí hlasy, že Srbsko a jeho státní společnosti odpovědné za výrobu elektrické energie a udržování přenosové soustavy musí začít investovat do posílení celé energetické infrastruktury, aby mohly být nové solární kapacity vůbec připojeny k síti. „Dnes je Srbsko nuceno ze zahraničí dovážet přibližně 20 % své každodenní spotřeby elektrické energie, tak se nabízí prostor pro rozšíření státní podpory segmentu solárních panelů,“ shrnuje Gavrilović.

Zdroj: biznis.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí