Solidární a bohatí: Kdo příští rok zaplatí vyšší daň z příjmů

Zaměstnanci a podnikatelé, kteří v roce 2019 vydělali přes 1 569 552 korun, zaplatí vyšší daň z příjmů než ostatní. Takzvaná solidární daň je jedinou stopou daňové progrese v České republice, kdy bohatší odvádějí státu jiné procento z výdělku než průměrná populace.Progresivní daň se platí z ročního příjmu vyššího, než je 48násobek průměrné měsíční mzdy. Jinými slovy: ti, kteří mají minimálně čtyřikrát vyšší příjmy, než je tuzemský mzdový průměr, si každý rok na jaře připlatí na daních desítky tisíc.

Solidární daň představuje sedm procent z příjmu poníženého o výdaje. Zavedla ji už v roce 2013 Nečasova vláda.

Průměrná mzda se zvyšuje každoročně zhruba o šest až osm procent, proto se každý rok výrazně zvedá i příjmová hranice pro ty, kteří do skupiny „solidárních boháčů“ patří. Loni byl limit 1 355 136, při odevzdávání přiznání v roce 2019 (respektive za zdaňovací období¨2018) 1 438 992, a nyní naroste na 1 569 552 korun.

Ti bohatší musejí přirážku přiznat každý rok v daňovém přiznání. V růžovém formuláři je bude zajímat řádek 59 Solidární zvýšení daně podle paragrafu 16a zákona. Více si přečtěte v textu Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku na BusinessInfo.cz

Dávku plátci neodvádějí z celého příjmu, ale právě jen z výdělků nad limit. Zároveň to znamená, že pokud podnikatelé předloni i loni vydělali stejnou částku, zaplatí v roce 2020 na solidární dani méně než letos.

Co říká zákon?

Solidární zvýšení daně je sedm procent z kladného rozdílu mezi:

a) Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) osmačtyřicetinásobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.


Příklad? Živnostník Karel Novák bude mít v letech 2018 i 2019 stejný hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 2 424 840 milionu korun. Po odečtení slev bude jeho daňový základ 2 400 000 korun. Klasická daň z příjmu u něj představuje v obou letech 360 000 korun (15 procent z 2 400 000). Jenže na solidární dani se zvyšováním limitu ušetří. Zatímco za rok 2018 činila daň 67 270 Kč (tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 438 992).), letos po zvýšení limitu to bude jen 58 131 Kč (tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 569 552).

Z pronájmu přirážku neplaťte

Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ daně z podnikání (příjmy minus výdaje). Z dalších vedlejších příjmů, tedy z kapitálu, pronájmu, výher apod. se solidární daň do státní pokladny neodvádí.

„Lidé, kteří prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového majetku, solidární daň neplatí. Pokud ale nesplnili podmínky pro osvobození tohoto příjmu od daně z příjmu fyzických osob, budou z něj muset odvést běžnou daň,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi výrazně neprodělají, a to především proto, že s rostoucím výdělkem nad zmíněných 1,569 milionu korun neroste sociální pojištění. V praxi to znamená, že ať vyděláte 1,6 nebo 3 miliony korun ročně, zaplatíte stejně vysoké pojistné.

Nejvyšší částka, již mohou OSVČ za rok 2019 zaplatit sociálce, činí 458 309 korun (tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné mzdy stanovené na 32 699 korun). Každý majitel živnostenského listu totiž platí na důchodové pojištění 29,2 procenta z tzv. vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí z celého příjmu a není pro něj stanoven žádný strop.

Odpočty daň nesníží

Na výši solidární daně nemají vliv ani uplatněné daňové odpočty, například odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočty penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření či odpočet životního pojištění. Odpočty snižují pouze základ daně podléhající patnáctiprocentní dani z příjmu fyzických osob.

Klasické slevy, především slevu na poplatníka ve výši 24 480 korun ročně, uplatnit můžete a do výše solidární daně se nepatrně promítnou.

Zaměstnanci bez pardonu

Zatímco živnostníci jsou zvyklí podávat daňové přiznání každoročně, zaměstnanci tuto povinnost nemají, pokud si nepřivydělávají samostatně výdělečnou činností.

Výjimku ale tvoří právě plátci solidární daně. Jste-li zaměstnancem, který si letos vydělal více než výše zmíněnou částku, daňové přiznání podat příští rok musíte, a to do počátku dubna, případně do začátku července, svěříte-li ho daňovému poradci.

Pro úplnost dodejme, že solidární daň zaměstnanců se vypočítává z hrubé, nikoliv superhrubé mzdy. Zaměstnanci navíc už tři roky vyplňují jednodušší a pouze dvoustránkové daňové přiznání.

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem