Solidární a bohatí: Kdo zaplatí vyšší daň z příjmů?

Podnikatelé, kteří v roce 2020 vydělali přes 1 672 080 korun, zaplatí vyšší daň z příjmů než ostatní. Takzvaná solidární daň byla dosud jedinou stopou daňové progrese v České republice, kdy bohatší odvádějí státu jiné procento z výdělku než průměrná populace. V roce 2021 se sice ruší stejně jako superhrubá mzda, ale nahrazuje ji jiná forma progrese. Změny se letos dotkly pouze zaměstnanců, OSVČ až v roce příštím.

Progresivní daň se platí z ročního příjmu vyššího, než je 48násobek průměrné měsíční mzdy. Jinými slovy: ti, kteří mají minimálně čtyřikrát vyšší příjmy, než je tuzemský mzdový průměr, si každý rok na jaře připlácejí na daních desítky tisíc. Solidární daň představovala sedm procent z příjmu poníženého o výdaje. Zavedla ji už v roce 2013 Nečasova vláda.

Co se mění?

Příští rok už bude vše kvůli zrušení superhrubé mzdy a zmíněné solidární přirážky vše jinak. Základ daně (nad 48ti násobkem průměrné mzdy) se bude nově danit 23 procenty. OSVČ s vysokými příjmy si tedy na rozdíl od zaměstnanců ještě pohorší. Zaměstnanců už se změna zákona dotýká od ledna letošního roku, OSVČ se s ní budou muset vyrovnat až při vyplňování DAP na rok 2021 (na jaře 2022).

Zaměstnanci si musejí na novou legislativu zvykat už od letošního ledna. Nově se daň počítá pouze z hrubé mzdy ve výši 15 procent, při příjmu nad 141 764 korun měsíčně platíte 23 % z částky nad tuto hranicí.

Průměrná mzda se zvyšuje každoročně zhruba o šest až osm procent, proto se každý rok výrazně zvedá i příjmová hranice pro ty, kteří do skupiny „solidárních boháčů“ patří. Loni byl limit 1 569 552 Kč, při odevzdávání přiznání v roce 2021 (respektive za zdaňovací období 2020) narostl na 1 672 080 korun.

Ti bohatší musejí přirážku přiznat každý rok v daňovém přiznání. V růžovém formuláři je bude zajímat řádek 59 Solidární zvýšení daně podle paragrafu 16a zákona. Více si přečtěte v textu Jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku na BusinessInfo.cz

Dávku plátci neodvádějí z celého příjmu, ale právě jen z výdělků nad limit. Zároveň to znamená, že pokud podnikatelé předloni i loni vydělali stejnou částku, zaplatí v roce 2021 na solidární dani méně než loni.

Co říká zákon?

Solidární zvýšení daně je sedm procent z kladného rozdílu mezi:

a) Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) osmačtyřicetinásobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Příklad? Živnostník Karel Novák bude mít v letech 2019 i 2020 stejný hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 2 424 840 milionu korun. Po odečtení slev bude jeho daňový základ 2 400 000 korun. Klasická daň z příjmu u něj představuje v obou letech 360 000 korun (15 procent z 2 400 000). Jenže na solidární dani se zvyšováním limitu ušetří. Zatímco za rok 2019 činila daň 58 131 Kč (tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 569 552), letos po zvýšení limitu to bude jen 50 954 Kč (tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 672 080).

Z pronájmu přirážku neplaťte

Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ daně z podnikání (příjmy minus výdaje). Z dalších vedlejších příjmů, tedy z kapitálu, pronájmu, výher apod. se solidární daň do státní pokladny neodvádí.

„Lidé, kteří prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového majetku, solidární daň neplatí. Pokud ale nesplnili podmínky pro osvobození tohoto příjmu od daně z příjmu fyzických osob, budou z něj muset odvést běžnou daň,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi výrazně neprodělají, a to především proto, že s rostoucím výdělkem nad zmíněných 1,672 milionu neroste sociální pojištění. V praxi to znamená, že ať vyděláte 1,8 nebo 3 miliony ročně, zaplatíte stejně vysoké pojistné.

Nejvyšší částka, již mohou OSVČ za rok 2020 zaplatit sociálce, činí 488 247 korun (tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné mzdy stanovené na 34 835 korun). Každý majitel živnostenského listu totiž platí na důchodové pojištění 29,2 procenta z tzv. vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí z celého příjmu a není pro něj stanoven žádný strop.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu

Odpočty daň nesníží

Na výši solidární daně nemají vliv ani uplatněné daňové odpočty, například odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočty penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření či odpočet životního pojištění. Odpočty snižují pouze základ daně podléhající patnáctiprocentní dani z příjmu fyzických osob.

Klasické slevy, především slevu na poplatníka ve výši 24 480 korun ročně (od roku 2021 pak 27 840 Kč), uplatnit můžete a do výše solidární daně se nepatrně promítnou.

Zaměstnanci bez pardonu

Zatímco živnostníci jsou zvyklí podávat daňové přiznání každoročně, zaměstnanci tuto povinnost nemají, pokud si nepřivydělávají samostatně výdělečnou činností.

Výjimku ale dosud tvořili právě plátci solidární daně (plátci s nadstandardními příjmy). Podle § 38g zákona o dani z příjmu je daňové přiznání povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje daň z příjmu o solidární přirážku, kterou letos nahradí automaticky odváděná 23% daň z celého příjmu.

Jste-li nicméně zaměstnancem, který si loni vydělal více než výše zmíněnou částku 1 672 080 korun, daňové přiznání podat musíte, a to do počátku dubna, případně do začátku července, svěříte-li ho daňovému poradci.

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby