Součástí brazilského návrhu daňové reformy je razantní snížení daně z příjmu právnických osob

Upravený návrh daňové reformy byl v tomto týdnu předložen lídrům parlamentních stran a samotné hlasování by mělo proběhnout na srpnových zasedáních sněmovny.

Očekává se, že předložené úpravy ještě mohou doznat dalších změn a pozměňovacích návrhů před hlasováním v průběhu srpna. Změny proběhly jako reakce na dopis zaslaný sdružením 120 společností předsedovy senátu Arthurovi Lirovi, kde tyto společnosti označily předchozí návrh jako „antireformu“ s cílem „ještě více zaplnit veřejné rozpočty“.

Hlavní úpravy oproti minulému návrhu jsou následující:

  • zvýšení z 5 na 12,5% redukce momentální daně z příjmu PO: 10 % v roce 2022 a zbytek v roce 2023, u menších firem bude pokles z 15 % na 5 % v prvním roce a v dalším na 2,5 %, u větších firem pak redukce z aktuální 25 % daně na 15 % v prvním roce a v dalším roce na 12,5 %;
  • zrušení daně na dividendy pro dceřiné společnosti v rámci jednoho holdingu;
  • kompenzace v akciových operacích různých společností až po tři měsíce (ztráty kompenzují zisky).

Daňový úřad pak toto pondělí připustil, že i když měly původně navrhované úpravy znamenat v konečném důsledku nulovou změnu pro veřejné rozpočty, předchozí návrh ve skutečnosti zvyšoval u veřejných rozpočtů přebytky.

Zachování některých kritizovaných bodů

I přes námitky výrobního sektoru a investorů, byly zachovány následující tři návrhy:

  • 20% zdanění dividend, které jsou v aktuálním daňovém systémů ze zdanění osvobozeny;
  • konec odpočtu úroků z vlastního kapitálu, což je forma jak akcionářům přinést daňové výhody;
  • roční limit nezdanitelných příjmů, u kterých je možné podat zjednodušené daňové přiznání.

O pokračování v nedanění dividend nechce ministr ekonomie Paulo Guedes ani slyšet, neboť Brazílie je jeden z posledních států, kde k tomu zdanění nedochází.

Zrušení daňových výhod pro čtyři sektoru

V návrhu je také omezení výhod pro čtyři velké sektory ekonomiky, které v součtu ukrajují okolo 85 mld. brazilských reálů z příjmové strany veřejných rozpočtů. Zrušení či omezení výhod byl jeden z požadavků Guedese, který by umožnil větší snížení základní daňové sazby z příjmu PO.

Toto se týká následujících sektorů:

  • průmysl zabývající se výrobou kosmetiky a prostředků pro osobní hygienu;
  • služby spojené s leteckým průmyslem a službami letišť;
  • průmysl chemický a farmaceutický;
  • průmysl energetický a plynárenský.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: g1.globo.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí