Španělský národní statistický úřad mění způsob výpočtu HDP

Letos španělský statistický úřad (INE) provedl revizi hlavních národohospodářských ukazatelů, což má za následek snížení hrubého domácího produktu (HDP) v průměru o 0,4 % v období mezi lety 1995 a 2018.

Jedná se o pravidelné úpravy, prováděné každých pět let, v rámci harmonizace státní statistiky, v souvislosti s příslušnými požadavky EU a Evropského statistického úřadu (EUROSTATu). Přepočtu dle nové metodiky podléhají všechny základní makroekonomické ukazatele státu. Výkon španělské ekonomiky se tak za rok 2018 sníží o 6,055 mil. eur a nově bude činit 1 202 mld. eur místo původních 1208 mld. eur. Tak podíl státního dluhu na HDP se zvýší z 97,1 % na 97,6 %. Oficiální úprava těchto a ostatních ukazatelů podle nové metodiky se uskuteční 30. září, když španělská centrální banka zveřejní aktualizované údaje.

Zdroj: El País 
Zpracoval tým zahraniční kanceláře CezchTrade Madrid