Španělští absolventi vysokých škol nacházejí často uplatnění na neodborných pozicích

Více než třetina všech španělských absolventů pracuje na pozicích, u nichž není vyžadován žádný titul. Španělsko je stát s nejvyšší nadměrnou kvalifikaci v celé Evropě.

Vloni ve Španělsku působilo neuvěřitelných 37,6 % ze všech pracujících absolventů na pozicích, u nichž nebyl žádný titul nutný. Španělsko je v tomto ohledu na tom nejhůře z celé Evropské Unie a neustále se vzdaluje od průměru EU, kde se průměr nadměrné kvalifikace pohybuje okolo 23 %. Pro porovnání v Portugalsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Dánsku a Švédsku se tento ukazatel pohybuje v rozmezí 14 až 17%.

Španělský pracovní trh tak registruje vysokou míru nezaměstnanosti absolventů vyšších odborných škol a jejich uplatnění na trhu nekvalifikovaných, pomocných prací, které často nesouvisejí s jejich profesionální specializací. Mladí lidé do 30 let tvoří ve Španělsku zhruba 15 % z celkového počtu nezaměstnaných. Přitom většina lidí z této kategorie pracuje v sektoru prodeje a služeb nebo na administrativních a hůře placených pozicích v kanceláři.

Zdroj: Cinco Días
Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Madrid