Spojené arabské emiráty byly v roce 2020 úspěšné v přílivu zahraničních investic

Navzdory ekonomické krizi zaznamenaly SAE v loňském roce nárůst přímých zahraničních investic. V porovnání s předchozím rokem šlo o nárůst o 44 %.

Ministerstvo pro ekonomiku zveřejnilo statistiku, ze které vyplývá, že SAE v loňském roce, i přes globální ekonomickou krizi, zapříčiněnou pandemií koronaviru, zaznamenalo nárůst přímých zahraničních investic o 44 % na celkovou hodnotu takřka 20 mld. USD.

Ve světovém srovnání si SAE stojí velmi dobře, neboť celosvětově dle statistik OSN zaznamenaly zahraniční investice v loňském roce v porovnání s rokem předchozím pokles o 42 %. Opačným směrem pak byl zaznamenán pohyb ve výši 9,2 mld. USD do nejrůznějších odvětví globálních ekonomik. Vláda tento výsledek přičítá velmi dobrému krizovému managementu.

Kumulativní hodnota přílivu zahraničních investic pak činila na 174 mld. USD, což je ve srovnání s rokem předchozím nárůst o 12,9 %. Zahraniční investice byly rozloženy napříč nejrůznějšími sektory. Prim ovšem hrál sektor Oil & Gas, kdy národní ropná společnost ADNOC zaznamenala největší zájem o společné projekty od zahraničních společností.

Dále byl velký zájem o tzv. digitální ekonomika, kde zejména technologie jako umělá inteligence, internet věcí, zdravotnické know-how, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a AgriTech byly sektory, které nejvíce dále lákaly zahraničí investory. Směrem ven se pak jednalo zejména o investice v sektoru letectví, dopravy, maloobchodu, nemovitostí, stavebnictví, těžby, tradičních i obnovitelných zdrojů energie, logistiky, turismu, bankovnictví a zemědělství.

SAE již po více let velmi úporně tvoří vlastní ekonomiku na základech zahraničních investic, vytváření zde velmi vhodné podmínky pro jejich alokování a výsledky svědčí o tom, že zahraniční investoři jsou si vědomi.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.
Zdroj: https://gulfbusiness.com