Spojené království uzavřelo obchodní dohodu se státy Střední Ameriky

Spojené království uzavřelo dohodu s regionem Střední Ameriky, která má zabezpečit kontinuitu obchodních vztahů a zamezit případnou stagnaci obchodu po odchodu z Evropské Unie.

Minulý týden se sešli v hlavním městě Nikaragui, Managua, ministři ekonomie jednotlivých středoamerických zemí s velvyslancem Spojeného království, aby uzavřeli obchodní dohodu. Tato dohoda ručí za plynulou obchodní spolupráci a upevňuje vzájemné vztahy mezi zeměmi Střední Ameriky a Spojeným královstvím.
Salvadorský ministr ekonomie prohlásil, že tato dohoda by měla sloužit v případě, kdyby nastala případná stagnace obchodu mezi danou zemí Střední Ameriky a Spojeným královstvím. Právě tímto opatřením by se měla zaručit kontinuita obchodních vztahů a stabilita celních sazeb pro vývozce ze zemí Střední Ameriky.
V dohodě strany navíc upřesnily nezbytná právní ustanovení, která se týkají jednotlivých regionálních závazků, dostupnosti výrobního materiálu či převozu zboží. Navíc se v dohodě strany zavazují respektovat i otázky životního prostředí a lidských práv. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: La Prensa

Pravidelné novinky e-mailem