Společnost Ernst & Young plánuje v Indii otevřít 9000 pracovních míst

Půjde o zaměstnance se vzděláním v oblasti STEM (věda, technologie, strojírenství a matematika) a z oblastí zahrnujících umělou inteligenci, strojové učení, kybernetickou bezpečnost, analytiku a další vznikající technologie.

Noví zaměstnanci budou zastávat různé technologické role ve všech členských firmách včetně globálních doručovacích center, aby rozšířili jejich digitální schopnosti a pomohli organizacím řešit komplexní výzvy v oblasti transformace podnikání mezi podniky.

S exponenciálně se zrychlujícím tempem digitalizace tak společnost posiluje své schopnosti a know-how v rozvíjejících se technologických oborech. Aktuálně společnost Ernst & Young zaměstnává v Indii 50 000 lidí. Celkem 36 % z nich má vzdělání v oblasti STEM.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie se sídlem v Mumbaí. 
Zdroj: yourstory.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí