Společnost Pemex vypisuje výběrová řízení na potrubní práce a služby v oblasti pobřežních ropovodů

PEP, divize Pemexu a vedoucí společnost v oblasti těžby ropy, plynu a dalších uhlovodíků zahájila výběrové řízení na výstavbu pobřežních ropovodů. Další licitace je soustředěna na zřízení správy pro údržbu vlastní sítě podmořských ropovodů.

V rámci první licitace bude vybrána společnost, která poskytne služby v oblasti inženýringu, nákupu a výstavby pobřežních potrubí pro přepravu uhlovodíků, a to jak v severních, tak i i jižních oblastech země. Výsledky budou oznámeny 18. ledna příštího roku.

Předmětem druhého výběrového řízení je uzavření smlouvy se společností, která bude spravovat program integrity a spolehlivosti pro přepravu ropy a zemního plynu námořními potrubími vlastněnými státní společností. Hlavním cílem by mělo být zabránění budoucím incidentům na pracovišti. Fáze předkvalifikace je stanovena na 25. listopad a dokumenty je nutné předložit do 2. prosince. Vyhlášení finálních výsledků bude probíhat 9. ledna příštího roku.

PEP zintenzivňuje práce v mělkých vodách i na pevnině, a to s cílem splnit ambiciózní cíle prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, jež si klade za cíl, aby Mexiko do konce jeho funkčního období, tedy do konce roku 2024, produkovalo více než 2 miliony barelů ropy denně.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: bnamericas.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí