Zdroj: CzechTrade

Spotřeba energie v Rakousku vloni vzrostla o šest procent

Rakouské domácnosti spotřebovaly o 10 procent více energie. Průmyslová spotřeba vzrostla o 5 procent.

Poté, co zaznamenala spotřeba energie v koronovém roce 2020 pokles, došlo v roce 2021 ke zvýšení o 6 %.

Ilustrační fotografie

Podle rakouského statistického úřadu Statistics Austria byla podle konečná spotřeba energie s 1 23 petajouly (PJ) jen asi jedno procento pod úrovní předkrizového roku 2019. Nárůst spotřeby je z velké části způsoben oživením ekonomiky, nárůstem dopravy a chladnějším počasím.

V průmyslu a sektoru služeb vzrostla spotřeba energie zhruba o 5 % na 319 PJ a o 7 % na 109 PJ. Spotřeba energie v leteckém provozu vzrostla o 25 % na 18 PJ a spotřeba nafty a benzinu v silničním provozu o 3 % na 292 PJ. Domácnosti spotřebovaly více energie, zejména pro účely vytápění, přičemž spotřeba vzrostla přibližně o 10 %.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Více koksu a černého uhlí

Zvýšená energetická náročnost oproti předchozímu roku se projevila i v jednotlivých energetických zdrojích. Spotřeba černého uhlí a koksu ve vysokých pecích na výrobu železa a oceli vzrostla o 10 % na 58 PJ. Ropné produkty se v důsledku ekonomické situace stále více využívaly také v odvětví dopravy a vlivem počasí pro účely vytápění. Spotřeba obnovitelných zdrojů energie vzrostla o 10 % na 188 PJ. Zvláště významnou roli sehrálo zvýšené využití palivového dřeva (o 12 % na 64 PJ) a dřevěných pelet (o 19 % na 21 PJ).

Z pohledu napříč všemi ekonomickými sektory tvořily v roce 2021 největší podíl na konečné spotřebě energie ropné produkty s 35 %, následované elektrickou energií (21 %), plynem (18 %) a obnovitelnými zdroji energie (17 %).

Domácí produkce energie byla v roce 2021 přibližně stejná jako v roce 2020. Produkce fosilního zemního plynu však klesla o 10 % na 24 PJ, zatímco produkce obnovitelné energie vzrostla o 2 % na 450 PJ. Největší nárůst zaznamenaly paliva a biogenní hořlaviny (nárůst o 5 % na 187 PJ), tepelná čerpadla (plus 9 % na 18 PJ) a fotovoltaika (plus 36 % na 10 PJ). Výroba energie z větrné energie byla kolem 24 PJ na úrovni předchozího roku, zatímco výroba elektřiny z vodní energie klesla o 8 % na 140 PJ.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: wienerzeitung.at

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí