Srbsko dalo zelenou myšlence výstavby přečerpávací vodní elektrárny

Státní energetická společnost Elektroprivreda Srbije (EPS) vypsala veřejnou soutěž na vypracování aktualizovaného projektového záměru a studie proveditelnosti výstavby přečerpávací vodní elektrárny Bistrica a tím oživila realizaci projektu, který v teoretické rovině vznikl před 40 lety.

Vodní elektrárna Bistrica je jeden z projektů na seznamu investičního plánu srbského Ministerstva energetiky, který celkově obnáší investice v hodnotě 17 miliard euro.

Ilustrační fotografie

V zadávací dokumentaci od EPS-u je uvedeno, že zpracování aktualizovaného projektového záměru a studie proveditelnosti jsou nezbytné jednak k vypočtení návratnosti celého projektu pro energetický systém Srbska a celého regionu Západního Balkánu, ale také pro věrohodné definování dalších kroků v procesu přípravy realizace celého projektu, který začal původním projektovým záměrem z roku 1981, kdy jej vypracovala firma Energoprojekt-Hidroinženjering z Bělehradu. Na této původní dokumentaci je také, dle stávající zadávací dokumentace tenderu, třeba založit veškerá další plánování.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Srbsko v současné době má jednu funkční přečerpávací elektrárnu Bajina Bašta, která se nachází na řece Drině na hranici s Bosnou a Hercegovinou. Její maximální výkon je 614 MW a roční produkce elektrické energie se pohybuje okolo jedné miliardy kWh.

Nová elektrárna Bistrica by dle plánů investora měla mít obdobné parametry co do výkonu, jako již existující zařízení v obci Bajina Bašta, přičemž výkon by zajišťovaly čtyři turbíny Francis, každá o výkonu 157,1 MW. Termín pro podávání přihlášek do veřejné soutěže je 28. leden 2022. 

Zdroj: balkangreenenergynews.com/rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí