Srbsko očekává nadprůměrný hospodářský růst

Tato balkánská země byla dlouho za celosvětovým průměrem, ale aktuálně se rychle oživuje.

Předseda rady guvernéra Národní banky Srbska Nebojša Savić uvedl, že dle aktuálních předpovědí bude hospodářský růst Srbska v letošním roce činit 6,5% a v globálním měřítku se tak balkánská země bude pohybovat nad celosvětovým průměrem. Ten se odvíjí od prognózy Mezinárodního měnového fondu, který odhaduje celosvětový růst na 5,9%.

Savić uvedl, že Srbsko bylo v minulých letech nejčastěji pod celosvětovým průměrem a zdůraznil, že se srbská ekonomika rychle oživuje. To potvrzují i data, ze kterých vyplývá, že místní ekonomika ve 4.Q. roku 2020 dokázala obnovit svůj výkon na úroveň z doby před vypuknutím pandemie. Savić uvedl, že k tomuto výsledku dopomohly značné investice do infrastruktury a vhodné zvolená opatření v boji s následky epidemie COVID-19.

Zvýšené výdaje si srbský stát mohl dovolit díky fiskální konsolidaci z roku 2014, kterou se povedlo snížit veřejný dluh na 52% HDP. Pokud jde o inflaci, která byla v září meziročně o 5,7% vyšší, Národní banka Srbska uvedla, že její nárůst nejvíce způsobilo zdražení energií a základních surovin v zemědělství. Pád inflace je ekonomickými modely předpovídán na 2.Q. roku 2022.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.
Zdroj: biznis.rs
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí