Srbsko od začátku roku získalo přes dvě miliardy euro na přímých zahraničních investicích

Národní banka Srbska uvedla, že příliv přímých zahraničních investic do země zůstal stabilní i přes ztíženou geopolitickou situaci a fakt, že některé dříve ohlášené investiční projekty byly odloženy.

Údaje ukazují, že příliv zahraničních investic do Srbska za prvních 7 měsíců letošního roku je o 3,5 % nižší než před rokem. Právě rok 2021 byl pro balkánskou zemi v tomto ohledu výjimečně úspěšný. Bělehradská centrální banka nicméně očekává, že na konci roku 2022 by se celková suma investic ze zahraničí měla přiblížit částce 3,8 miliardy euro.

Ilustrační foto

Geografický původ zahraničních investic naznačuje, že největším investorem v Srbsku byly v letošním roce Čína, Švýcarsko, Spojené království a Německo. Oborově se jedná o investice například do automobilového, potravinářského nebo zpracovatelského průmyslu. 

Zdroj: biznis.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí