Zdroj: CzechTrade

Srbsko vypisuje veřejnou zakázku na energetické zařízení pro nový národní stadion

Komunální podnik Bělehradské elektrárny vypsal tender na trigenerační zařízení pokrývající energetické potřeby nově budovaného národního stadionu.

Veřejná zakázka se vztahuje na zpracování projektové dokumentace k výstavbě trigeneračního energetického zařízení, které má v budoucnu ohřívat i chladit plánovaný komplex srbského národního stadionu a nového bělehradského výstaviště. Primárním palivem pro zamýšlené zařízení má být zemní plyn.

Ilustrační fotografie

Výkon při dodávkách tepla má dosahovat 15 MW, dále 1,1 MW při ohřevu teplé užitkové vody a 30 MW při dodávkách chlazeného vzduchu. Ve všech uvedených variantách je dle zadání třeba počítat s rezervami pro akumulaci a vyrovnávání výkyvů při výrobě energií.

V nově plánovaném zařízení bude instalována jednak kotelna s kogenerační jednotkou, jednak chladicí zařízení na výrobu a dále doprovodné objekty a dodatečná infrastruktura včetně parovodu pro plánovanou obytnou výstavbu v blízkém okolí.

Termín pro podávání nabídek je 3. srpen 2023. Zájemci naleznou více informací na odkaze: 
https://www.ekapija.com/tender/4283704/izrada-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-izgradnju-trigeneracijskog-postrojenja-na-podrucju-ppppn-nacionalni 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.
Zdroj: n1info.rs

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice | Investiční celky

Doporučujeme