Srbský stát zvýšil svůj podíl v národní letecké společnosti Air Serbia

Srbský stát skrze proces dofinancování zvýšil svůj podíl v národní letecké společnosti Air Serbia z 51 na celkových 82 %. Zvýšení vkladu proběhlo po dohodě srbského Ministerstva hospodářství a vedení leteckého přepravce, a to na úkor minoritního vlastníka Etihad Airways, jehož podíl klesl ze 49 na současných 18 procent.

Ve společném prohlášení Ministerstva hospodářství Srbska a společnosti Air Serbia se uvádí, že k navýšení finančního podílu státu došlo zejména za účelem předejití negativních efektů způsobených pandemií covidu-19 na letecký přepravní průmysl. Dle dostupných informací došlo k navýšení státního podílu na žádost leteckého přepravce, který se od začátku koronavirové krize potýká s finančními problémy.

Generální ředitel Air Serbia Duncan Naysmith uvedl, že díky tomuto kroku budou nastaveny podmínky, ve kterých letecký přepravce může provést interní racionalizaci fungování, posílit svoji pozici v regionu Západního Balkánu a dále poskytovat přímou a nepřímou podporu srbskému turismu.

Ve společném prohlášení bylo také uvedeno, že zvýšení finančního podílu v Air Serbia bylo provedeno na základě rozhodnutí místní vlády z října 2020 předpokládající dofinancování těch podniků s podílem srbského státu, které budou těžce zasaženy současnou krizí. Zmíněné rozhodnutí je plně v souladu s dokumentem Evropské komise s názvem „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19“, který zahrnuje i zvýšení finančních podílů státu v obchodních společnostech.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko. 
Zdroj: biznis.rs
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí