Srbský trh práce je stabilní

Srbské podniky hodnotí situaci na trhu práce pozitivně a v roce 2022 očekávají stejnou nebo zvýšenou úroveň objemu obchodovaných služeb a zboží jako v předchozím období.

Výzvou pro udržení růstu bude zvyšující se cena komodit a materiálu. Vyplývá z ankety od Hospodářské komory Srbska.

Ilustrační fotografie

Většina společností ve čtvrtém kvartálu roku 2021 zvýšila počet zaměstnanců. Dále v prvních třech měsících roku 2022 očekává 87 % dotazovaných stejnou nebo vyšší úroveň investicí do rozvoje firmy, zejména pak do výrobních objektů, stavebních parcel a pracovního vybavení. Situaci dokresluje údaj, že dotazované společnosti v roce 2020 vykázaly obrat ve výši 21,7 miliardy eur.

Velmi pozitivním ukazatelem je údaj, že 78 % společností disponuje dostatečnými prostředky na financování firemního provozu. S největšími problémy se v otázce likvidity potýkají společnosti z oblasti turismu, pohostinství, dřevozpracovatelského průmyslu a komunálních činností.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Zajímavostí je, že pouze 17 % z dotázaných firem použilo v loňském roce finanční půjčky na pokrytí provozu. Pobídky ze strany místních samospráv a státních institucí v loňském roce využilo jen 40 % dotázaných. Celkově tak lze hodnotit stav srbských podniků jako finančně stabilní s pozitivním výhledem do roku 2022.

Anketu vyhotovila Hospodářská komora Srbska mezi svými 1571 členy.

Zdroj: pks.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.   

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí