Srbský vývoz se vrátil na úroveň před začátkem pandemie

I přes ekonomickou krizi spojenou s pandemií se srbský export vrací na úroveň z roku 2019. V období od ledna do listopadu 2021 Srbsko vyvezlo zboží za 19,6 miliardy euro, což je o 2,3 miliardy více než za celý rok 2020.

Hospodářská komora Srbska (HKS) ve svém nejoptimističtějším výhledu předpovídá, že export by meziročně mohl stoupnout až o čtvrtinu. „Je třeba vycházet z reálií roku 2020, kdy byly celosvětově narušeny dodavatelské řetězce a výrazně se zvýšila cena transportu zboží.

Ilustrační fotografie

Srbská ekonomika v minulémm roce prokázala svoji flexibilitu a připravenost reagovat na dynamicky se měnicí situaci na světovém trhu,“ komentuje výsledek srbského exportu Igor Kronja z HKS a uvádí, že právě tyto vlastnosti místní ekonomiky zvýšily její atraktivitu pro zahraniční investory, kteří ve větší míře zvažují otevírání nových výrobních závodů v Srbsku.

Díky přílivu přímých zahraničních investic do automobilového, leteckého, chemického a elektronického průmyslu mělo Srbsko přístup také k nejnovějším technologiím a postupům výroby. Hospodářská komora Srbska také zdůrazňuje, že místní sektor služeb měl od ledna do listopadu 2021 kladné obchodní saldo ve výši jedné miliardy euro.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

Dvě třetiny srbských výrobků jdou na trh Evropské unie ať už skrze dodavatelské řetězce, nebo přímo do prodeje ke konečnému zákazníkovi. Pro srbský vývoz byly v roce 2021 nejdůležitějšími trhy Německa, Itálie, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Maďarska a Ruska. V případě Ruska jsou Srbové jedni z nejdůležitějších dovozců jablek a ovoce. Místní export také významně podpořila zemědělská produkce, neboť Srbsko je 4. největší vývozce kukuřice v Evropě.

Zdroj: biznis.rs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

• Oblasti podnikání: Investice | Obchod | Služby
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí