Státní podniky v Číně zvyšují svou ziskovost

Navzdory rostoucímu tlaku na zvýšení efektivity zůstávají státní podniky klíčovou součástí čínské ekonomiky.

Čínská státní komise pro správu státních aktiv (SASAC) vyzvala centrálně spravované státní podniky (SP), aby se aktivně začleňovaly do národních výzkumných aktivit a aplikovaných inovačních systémů a aby posílily své pozice v průmyslových řetězcích.


Čínské státní podniky by měly posílit výzkum a vývoj technologií v oblasti průmyslových obráběcích strojů, špičkových čipů, nových materiálů, nových energetických vozidel a dalších produktů.

Cílem těchto doporučení je, aby se státní podniky staly majiteli základních technologií a mohly v další fázi nést odpovědnost za bezproblémový provoz navazujících pokročilých průmyslových řetězců, uvedla v říjnu ve svém on-line prohlášení Státní komise pro správu státních aktiv.


Čínské podniky zůstávají navzdory reformám klíčovou složkou čínské ekonomiky a jejich efektivita je často diskutabilní. Hao Peng, předseda SASAC, na nedávném setkání v Pekingu proto zdůraznil, že je zásadní, aby ústřední státní podniky prováděly aktivity k udržení celého průmyslového řetězce a posílení koordinace mezi navazujícími články a dalšími podniky, zejména s ohledem na podporu růstu mikropodniků a malých a středních podniků.

Čína bude také podporovat optimalizaci a strukturální přizpůsobení státního kapitálu. Státní kapitál se zaměří i na rozvíjející se strategická odvětví, aby včas došlo k vytvoření nových skupin státních podniků tak, aby se prohloubila strukturální reformu země na straně nabídky a podpořil růst založený na inovacích, řekl Hao.

Obecně lze říci, že tlak na efektivitu státních podniků v Číně roste s tím, jak roste jejich zadlužení i zadlužení celého soukromého sektoru v Číně.

Například minulý měsíc se dvě dceřiné společnosti státního podniku China State Shipbuilding Corporation Ltd (CSSC) pustily do stavby první inteligentní lodi bez posádky na světě. Ta bude vybavena domácími inteligentními systémy pro napájení, pohon, řízení a provoz a očekává se, že bude mít vynikající manévrovatelnost a flexibilitu. Loď se bude schopna automaticky navigovat a kotvit i provádět vzdálené monitorování a řízení. To vše s pomocí senzorů, satelitních komunikačních systémů a internetových zařízení, řekl Du Gang, viceprezident CSSC.

Čistý zisk centrálních státních podniků meziročně vzrostl o výrazných 112,4 procenta na 1,2 bilionu juanů (184,8 miliardy USD) v prvních sedmi měsících roku 2021, zatímco jejich tržby z prodeje vzrostly o 27,4 procenta ročně na 20 bilionů juanů, ukázala data SASAC. Čínské státní podniky tak ukazují, že navzdory sílícím talkům na vyšší efektivitu budou i nadále hrát klíčovou roli v čínské ekonomice.

Vzhledem ke složité vnitřní rozhodovací struktuře čínských státních podniků může být navazování spolupráce s takovým subjektem složité, avšak spolupráce s těmito podniky může přinášet unikátní příležitosti.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Čína.
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí