Státy USA produkující fosilní paliva začínají řešit otázky budoucnosti

Se sníženou poptávkou po energii způsobenou hospodářským poklesem covidem-19 je čas, aby státy produkující fosilní paliva vypracovaly dlouhodobé plány.

Pro státy produkující fosilní paliva v USA, jako jsou Wyoming, Aljaška a Severní Dakota, nastaly náročné časy. Ekonomický pokles způsobený covidem-19 snížil poptávku po energii s nejistými vyhlídkami na rozsah jejího oživení. Rostoucí obavy o změnu klimatu a klesající náklady na obnovitelnou energii urychlují prudký pokles zejména poptávky po uhlí. Výsledkem je, že státy a komunity závislé na fosilních palivech čelí vyhlídkám na rozpočtové nedostatky a nižší zaměstnanost v příštích několika letech.

Státy začínají pracovat na dlouhodobých plánech na diverzifikaci svých ekonomik, které by pomohly zajistit spravedlivé přechody. Myšlenka spravedlivého přechodu vyplynula ze severoamerického pracovního práva a stala se součástí mezinárodních diskusí o tom, jak učinit společnosti environmentálně udržitelnějšími. Soustředí se na ochranu práv a živobytí pracovníků při jejich odchodu z upadajících průmyslových odvětví.

Aby se podpořila bezpečná a udržitelná pracovní místa, protože globální závislost na fosiliích klesá, bude třeba vytvořit nové nízkouhlíkové ekonomiky. Pokles výroby a snížení pracovní síly může mít ve státech s fosilními palivy zásadní ekonomické dopady. Například Wyoming předpovídá, že ve svém obecném fondu bude mít o 29 % méně peněz, než dříve očekával ve fiskálních letech 2021-2022. Aljaška ve fiskálním roce 2021 předpokládá schodek rozpočtu o 18 %.

Zdroj: www.usnews.com
Zpracoval kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade Chicago
• Teritorium: Spojené státy americké