Stavba čtvrtého mostu přes Panamský průplav bude zahájena ještě letos

Panamský ministr veřejných projektů Rafael Sabonge oznámil, že plánovaná stavba čtvrtého mostu přes Panamský průplav započne ještě letos.

Ministr poukázal na to, že navzdory změnám provedeným v designu, které jsou z 90 % dokončeny, zůstane původní počet jízdních pruhů, tedy tři v každém směru. K provedení změn už mají souhlas Generálního ředitelství veřejných zakázek.

Ilustrační fotografie

Kromě odečtení dvou středních jízdních pruhů, kterými by projížděla jednokolejka třetí linky metra, které je již ve výstavbě, byl zhotovitel požádán, aby upravil zaměření lanové konstrukce tak, aby neovlivnila kontejnerová nádraží, která má společnost Panama Ports Company v koncesi.

Odstraněna byla také restaurace, která měla být postavena v jedné z mostních věží. S těmito změnami a dalšími, které nebyly zveřejněny, se vláda snaží odečíst významnou částku z 1, 5 miliardy dolarů, které původně projekt stál, který zahrnoval mimo jiné výstavbu 40 kilometrů silnic a mimoúrovňových křižovatek.

Projekt nebyl v roce 2021 zahrnut do souhrnného státního rozpočtu z důvodu nízkých příjmů vlády v důsledku hospodářské krize způsobené karanténou nařízenou k zastavení koronaviru. Konečnou částku projektu a termín výstavby ještě musí stanovit zhotovitel.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: bnamericas.com

• Teritorium: Amerika | Panama | Zahraničí