Stavební práce na lotyšském silničním obchvatu Ķekava byly zahájeny

Hlavní silniční tah v Pobaltí se dočká nového obchvatu.

V souladu s plánovanými termíny byly v prosinci zahájeny stavební práce na úseku hlavní státní dálnice A7 Riga-Bauska-litevská hranice (Grenctāle) neboli tzv. obchvatu Ķekava, informuje VSIA Latvijas valsts ceļi.

Ilustrační fotografie

Na trase budoucího obchvatu probíhají zemní práce, dodávka materiálu a další přípravné a demontážní práce. Nová trasa je aktuálně ve výstavbě a dopravní omezení nejsou nutná, bude se s nimi ale muset počítat na začátku příštího roku.

Zpracování technického návrhu obchvatu Ķekava, jeho výstavbu včetně hlavní trasy, souběžných komunikací, nadjezdů a další související infrastruktury provádí soukromý partner AS Kekava ABT a jeho subdodavatelé; stavební dozor zajišťuje SIA Firma L4. Dokončení stavebních prací je plánováno do konce roku 2023, přičemž komunikace bude soukromým partnerem udržována ještě dalších 20 let po dokončení stavebních prací, takže dokončení celého projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru je plánováno na rok 2043.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

VSIA Latvijas valsts ceļi uvádí, že při realizaci projektu obchvatu Ķekava bude postaveno téměř 100 kilometrů dálničního pásu a položeno 220 000 tun asfaltu. Při stavbě trati bude dále použito 450 000 tun dolomitové a žulové suti a také 520 000 kubíků písku.

V Lotyšsku bude při výstavbě obchvatu Kekava poprvé použita technologie tenkovrstvého asfaltu a také budou při stavbě použity prefabrikované betonové propustky navržené a vyrobené v ČR se zvláště výraznou životností a odolností vůči agresivním klimatickým podmínkám.

Celková délka kovových svodidel po celé délce trasy dosáhne 40 kilometrů, betonových dále čtyři kilometry. Vybuduje se také protihlukové řešení. V průběhu projektu dojde také k přestavbě hlavního vodovodu, plynovodů a tří křížení vedení vysokého napětí a vybudování dešťové kanalizace. Počítá se také s instalací asi 900 svítidel.

V nejvytíženější fázi stavebních prací bude na stavbě pracovat až 450 lidí, dále více než 100 jednotek silniční dopravy a 50 strojních jednotek.

Přestože na staveništi není v tuto chvíli zaveden žádný dopravní a rychlostní limit, řidiči možná budou muset příští rok na jaře počítat s nepříjemnostmi a naplánovat si čas navíc při výjezdu z Rigy nebo vjezdu do Rigy po dálnici z Bausky. Pro omezení nepříjemností budou u Valdlauči a Baloži vybudovány místní objízdné komunikace, po kterých bude organizována doprava. Řidiči by si také měli uvědomit, že během stavby se může často měnit organizace dopravy.

Jak bylo oznámeno, v červenci byla podepsána dohoda o výstavbě obchvatu Ķekava, což je první rozsáhlý projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v silniční výstavbě v pobaltských státech, který bude realizován podle modelu „navrhnout-budovat-financovat-udržovat.

Ze dvou uchazečů, kteří předložili své nejlepší a konečné nabídky, byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti Kekava ABT, která měla zároveň nejnižší cenu.
Ve sdružení Kekava ABT mají 10% zastoupení lotyšské společnosti AS A.C.B. a SIA Binders. Zbytek tvoří investiční fondy registrované v Lucembursku.

Zdroj: Dienas Bizness
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Lotyšsko s působností pro celé Pobaltí.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí