Stavební produkce se v Lotyšsku zvýšila o 5,9 %

Výkonnost lotyšské stavební produkce opět roste.

Ve srovnání s třetím kvartálem r. 2018 se stavební produkce meziročně zvýšila o 5,9 %. Růst byl zaznamenán především ve stavbě budov (11,7 %), stavebním inženýrství (2,1 %) a ve specializovaných stavebních činnostech (2,4 %).
V porovnání se stejným kvartálem předchozího roku byl růst ve stavební produkci v oblasti civilního inženýrství ovlivněn nárůstem ve stavbě silnic a železnic (3 %) a taktéž vodních projektů a ve stavbě ostatních jinde neuvedených inženýrských staveb (24 %). Naopak k poklesu stavební produkce došlo v oblasti inženýrských sítí (4,6 %), dle dat Lotyšského statistického úřadu.
Během tohoto období bylo vydáno na 500 stavebních povolení na stavby, generální opravy, rekonstrukce a restaurování neresidenčních budov s celkovou plochou 426 tis. m2. V případě průmyslových budov a skladů se jednalo o 84 stavebních povolení.

Zdroj: BNN, 11. listopad 2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga

Pravidelné novinky e-mailem