Stockholm funguje udržitelně

Stockholm je městem s velmi dobrými podmínkami pro kvalitní a vyvážený život.

Města si dnes nekonkurují pouze ekonomicky. Soutěží rovněž o to, aby se ukázala jako nejlepší v oblasti udržitelnosti, digitalizace a kvality života. Mnoha talentovaným jednotlivcům s mezinárodním smýšlením záleží na těchto faktorech více než na vyšším platu nebo jiných finančních pobídkách.

Nedávná zpráva agentury Invest Stockholm ukazuje, že díky pandemii covid-19 se lidé více vyhýbají velkoměstům. Místo nich upřednostňují udržitelná města, která odpovídají jejich hodnotám a životnímu stylu.

Stockholm má již dlouhou dobu pověst města s trvale udržitelným rozvojem. V roce 2010 jej Evropská komise jmenovala prvním evropským zeleným hlavním městem. V nejnovějším indexu Arcadis Sustainable Cities Index (SCI), jehož cílem je podívat se na udržitelnost z pohledu občana, se Stockholm umístil na druhém místě za Londýnem mezi 100 světovými městy. Žebříček se skládá ze třech pilířů – lidí, planety a zisku – které úzce souvisí s cíli udržitelného rozvoje OSN. Stockholm se díky globálním investicím do udržitelné infrastruktury (včetně podpory cyklistiky), nízkým emisím a dobré kvalitě ovzduší zařadil celosvětově na místo číslo jedna na pilíři planety.

„Kamkoliv se po městě dostanete na kole, voda z vodovodu chutná skvěle, vzduch je velmi čistý a bydlení příjemné. Jako cyklista nebo běžec mohu jet/jít kamkoli, aniž bych se dusila výpary z auta,“ říká Elaina O’Shea. 

Stockholm je také v první desítce indexu mobility udržitelných měst Arcadis pro městskou dopravu. Město bylo jedním z průkopníků v zavádění poplatků za dopravní zácpy s cílem omezit silniční provoz ve špičkách a v současné době rozšiřuje svůj systém metra.

Vytápění a ohřev teplé vody v bytech pochází hlavně z dálkového vytápění, přičemž velká část energie je produkována z biopaliv a domácího odpadu.

Vzhledem ke svému ekologickému zaměření skýtá Stockholm mnoho obchodních příležitostí pro firmy, které se zabývají trvale udržitelným rozvojem společnosti – tedy podnikům působícím v oblasti zelených technologií, smart technologií, nakládání s odpady, čištění vody a vzduchu a dalších podobných oblastí podnikání. S navázáním obchodních kontaktů ve Švédsku, ale i v celé Skandinávii, je připravena pomoci na individuální bázi zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem ve Stockholmu.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Skandinávie. 
Zdroj: The Local
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Švédsko