Stručný přehled daní v Kolumbii

Kolumbijský daňový systém rozlišuje tři druhy daní, které se následně dělí podle toho, kde a kdo je vybírá.

DIAN je veřejná instituce, která provádí daňovou politiku, zodpovídá za systém výběru daní a plní funkci finančního a celního úřadu v Kolumbii.

Ilustrační fotografie

Národní daně

Vydává je Národní kongres a schvaluje prezident republiky. Sem patří v první řadě DPH, čili nepřímá daň z prodeje, dovozu zboží nebo poskytování služeb. Další je daň z příjmů.

U fyzických osob se základ daně upravuje srážkami a nejrůznějšími osvobozeními. U právnických osob je sazba daně z příjmu pevná a nezáleží na velikosti, typu nebo ziskovosti společnosti.

Dalším typem národní daně je tzv. kolkovné, čili daň, která se vztahuje na veřejné nebo soukromé dokumenty, na základě kterých se vytvářejí, upravují nebo ruší závazky. Třetím typem daně na národní úrovni jsou zvláštní příspěvky. Jedná se o kompenzace stanovené kolumbijskou vládou na pokrytí určitých potřeb ve státním rozpočtu.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Daně podle departamentu

Jedná se o daně, které vybírá každý kolumbijský departament samostatně a takto získané prostředky slouží jako způsob financování jejich rozpočtu. Patří sem daň ze spotřeby piva, lihovin, cigaret a tabáku. Tzv. registrační daň se týká všech úředních úkonů, dokumentů nebo smluv, které vyžadují registraci u obchodních komor.

Přirážka na benzín je dalším fiskálním nástrojem jednotlivých departamentů a týká pohonných hmot jak z domácí, tak zahraniční produkce. Poslední daní tohoto typu je daň z motorových vozidel.

Komunální daně

Komunální daně jsou důležitým zdrojem financování jednotlivých kolumbijských obcí. Ne všechny však vybírají stejné daně. Do této skupiny patří průmyslová a obchodní daň, jejímž účelem je zdanění průmyslové, obchodní nebo servisní činnosti s provozovnou ale i bez ní.

Charakter zdanění může být buď příležitostný, nebo trvalý. Sjednocenou daň z nemovitosti, musí zaplatit vlastníci nebo držitelé nemovitostí. Do skupiny komunálních daní náleží také již zmíněná přirážka na pohonné hmoty a daň z motorových vozidel.

Do tzv. městské daně patří zdanění za vydání povolení ke stavbě, rozšíření nebo úpravě nemovitosti a to jak domů, tak i pozemků na území dané municipality. Poslední z daní z této skupiny je daň z hazardních her a veřejných představení.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí